Jobbet "Fysio- og Ergoterapi, Afsnit 5, Aarhus Universitetshospital søger en fysioterapeut til en fast stilling" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Den 1. november 2019 eller snarest muligt derefter er en fast stilling som fysioterapeut inden for Hjerne-ryg kirurgi og Intensiv ledigt til besættelse. Stillingen er på 37 timer.

På Hjerne- og Rygkirurgisk afsnit arbejder vi primært i den akutte fase. Vi er med til at vurdere patientens rehabiliteringspotentiale og sikre god overlevering til videre rehabilitering i samarbejde med afdelingens øvrige personale. Det ene intensive afsnit, er blandet intensiv og det andet afsnit har primært patienter fra Hjerne – og rygkirurgi.

Idet vi også indgår i et projekt, kan det muligvis blive aktuelt at have ryghold i tidsrummet 15.00 til 18.00, hvilket vil ligge i arbejdstiden.

Vi tilbyder
 • meget varieret dagsprogram i en akut afdeling
 • en dynamisk og travl arbejdsplads i stadig udvikling og forandring, med løbende fokus på fagets udvikling, kvalitetssikring og forskning
 • et højt fagligt niveau, med engagerede og erfarne kolleger
 • et godt arbejdsmiljø, som er præget af en god omgangstone og gerne krydret med humor
 • et godt mono – og tværfagligt samarbejde, som er essentielt for at sikre optimale patientforløb
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling

En stor del af dine arbejdsopgaver vil være
 • undersøgelse, vurdering og behandling af patienter med skader i CNS
 • respirationsfysioterapi
 • dokumentation og udarbejdelse af genoptræningsplaner

På Hjerne-rygkirurgisk afsnit er det primært følgende
 • traumatisk hjerneskade
 • tumor i centralnervesystemet
 • subarachnoidal -, subdural – og epidural blødning
 • para - eller tetraplegi
 • discusprolaps, spinalstenose med mere

På intensiv
 • ovenstående diagnoser samt blandet intensiv

Vi søger en fysioterapeut, der skal
 • have et godt fundament såvel klinisk som teoretisk inden for neurologien / neurorehabilitering
 • evne at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde og bidrage med sine fysioterapeutiske kompetencer
 • have gode kommunikationsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • kunne arbejde selvstændigt og planlægge, prioritere og håndtere en travl hverdag
 • tage initiativ til at bevare og højne det neurologiske speciale
 • kunne bidrage til gruppens sociale liv med humor, åbenhed, og være med til at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø
 • være fleksibel og omstillingsparat

Du bliver en del af Afsnit 5, som består af 15 fysioterapeuter og ni ergoterapeuter, med en blandet alder og erfaring. Terapeuterne er opdelt i team, og vi varetager specialerne hjerne-ryg kirurgi,  intensiv, stroke og almen neurologi.

Som ansat i Afsnit 5 er man primært tilknyttet et af de nævnte specialer, men alle er fælles om at varetage afsnittes opgaver. Du skal derfor ved være indstillet på også at varetage opgaver inden for de øvrige specialer i Afsnit 5.

I hele afdelingen er vi 175 terapeuter fordelt i 5 Afsnit, og tilsvarende forskellige geografier på AUH.

Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Den største viden - den bedste behandling”. I Fysioterapi- og Ergoterapi understøtter vi denne vision med vores strategi for faglig udvikling. Vi har således i afdelingen en forsknings- og udviklingsenhed, og i Afsnit 5 har vi ansat en udviklingsterapeut. Det betyder, at der er en tæt relation mellem det kliniske arbejde og udviklingsarbejdet, og der er en forventning om, at du har lyst til at bidrage til dette samarbejde.

Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel fysioterapeut - som ergoterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag, at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.

Arbejdstiden ligger i øjeblikket indenfor tidsrummet 7.30 -16.00, og til kl. 18.00 de dage der er ryghold. Weekendvagt er for nuværende ca. hver 5.- 6. weekend.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan du få ved at henvende dig til ledende terapeut Kirsten Kiil-Nielsen på kirsten.kiil.nielsen@aarhus.rm.dk eller på 2478 6030. Træffes ikke i uge 41, 2019. Den 7. til 9. oktober 2019 kan fysioterapeut Jakob Bjørnshave kontaktes ved spørgsmål på telefon 2027 6860.

Ansøgningsfrist mandag den 21. oktober 2019. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 28.oktober 2019. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.