Jobbet "Vil du som speciallæge arbejde på Region Sjællands eneste offentlige fertilitetsklinik?" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Vil du arbejde på Region Sjællands eneste offentlige fertilitetsklinik?

Ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital er en stilling som overenskomstansat overlæge eller afdelingslæge ledig fra 01.01.2020 eller snarest derefter.

Region Sjælland har med et befolkningsgrundlag på godt 820.000 borgere samlet al fertilitetsbehandling i nye lokaler (1000m2) i Center for Reproduktiv Medicin. Lokalerne ligger i nabofællesskab med Sjællands Universitetshospital, Køge.

Region Sjællands Center for Reproduktiv Medicin, Køge

 • Varetager alle fertilitetsbehandlinger (insemination, IVF/ICSI), herunder behandling med nedfrosne embryoner/blastocyster

 • Mandlig udredning af nedsat sædkvalitet

 • Indgår i udredning/behandling af kvinder med gynækologiske endokrine tilstande, herunder

  • PCOS
  • Recurrent Implantation Failure
 • Omfatter 5 speciallæger, pt 2 overlæger og 5 afdelingslæger.

 • Indgår i nationale og internationale forskningsprojekter.

  Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Roskilde omfatter i øvrigt

 • Afsnit for fødende og svangre og barsel med årligt 2300 fødsler

 • Afsnit for gynækologi med døgnsenge og gynækologisk ambulatorium.

 • Varetager gynækologiske regionsfunktioner indenfor urogynækologi og onkogynækologi

 • Varetager obstetriske regionsfunktioner

 • Dagskirurgisk afsnit (en til tre operationsstuer dagligt)

 • Central operationsafdeling (otte operationsstuer om ugen)

  Gynækologisk Obstetrisk Afdeling indgår i speciallæge uddannelse i Gynækologi og Obstetrik (seks forløb fordelt på H1, H2 og H3 faser) samt i uddannelsen af speciallæger i Almen Praksis (fire forløb)

  Kvalifikationer

  Stillingen ønskes besat med en overlæge eller afdelingslæge i Gynækologi og Obstetrik med særlig kompetence og interesse inden for fertilitet og reproduktiv medicin. Ansøgere med forskningserfaring, dokumenteret solid erfaring indenfor reproduktionsmedicin og gynækologisk endokrinologi vil blive foretrukket. Tillige lægges vægt på administrativ og pædagogisk erfaring. Stillingen indebærer weekend dagvagter ca. hver fjerde til sjette lørdag, men er vagtfri i forhold til den gynækologiske/obstetriske del af afdelingen

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Alling Møller, 23 32 79 23.

  Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dkLæs mere om byggeprojektet i Køge her

  Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Roskilde og Køge sygehuse anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 

  Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

  Ansøgningsfrist 20.10.2019

  Samtaler 22.10.2019

  Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

   

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh