Jobbet "Specialpsykolog Lokalpsykiatri Sønderborg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 3b, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt

Nynormeret specialpsykologstilling til lokalpsykiatrien Sønderborg pr 1.12.19 eller snarest derefter.

 

Vi søger en specialpsykolog som selvstændigt kan varetage udredning og behandling sammen med lokalpsykiatriens overlæger og øvrige medarbejdere.

 

Du vil blive tilknyttet vores almenteam, der er tværfagligt sammensat af overlæger, psykologer, sygeplejersker, forløbskoordinator, fysioterapeut samt social og sundhedsassistent. Du vil blive en del af et inspirerende socialt fællesskab med rig mulighed for faglig udvikling og sparring, og stor indflydelse på egne arbejdsopgaver. I almenteamet behandles patienter med affektive lidelser, psykoselidelser eller andre former for langvarig psykiatrisk sygdom. Vi arbejder med udredning, diagnosticering og med behandlingspakker individuelt såvel som i gruppe.

 

I stillingen vil du selvstændigt skulle varetage forvisitation og psykopatologisk udredning samt bidrage med psykologfaglig sparring til lokalpsykiatriens øvrige personale. Derudover er der i mindre omfang psykoterapeutisk behandling af afsnittets patienter. Vi ønsker endvidere, at du går aktivt ind i udviklingen af udrednings- og behandlingstilbud i afsnittet, og bidrager med din viden og kompetencer bredt i organisationen i forbindelse med undervisning og udvikling. Du vil også skulle varetage supervisions- og vejledningsopgaver monofagligt og tværfagligt, samt debriefing på tværs af organisationen.

 

I Psykiatrien Aabenraa arbejder vi ud fra en miljøterapeutisk referenceramme som relationsbehandlere. Vi lægger vægt på egenskaber som åbenhed, samarbejdsevne, engagement og lyst til faglig udvikling og nytænkning.

 

Psykologen vil være den ene af 4 psykologer i Lokalpsykiatri Sønderborg. Psykologen vil endvidere indgå i et fagligt fællesskab med de i alt 22 psykologer i Psykiatrien i Aabenraa. I den tværfaglige personalegruppe i Sønderborg er der 32 medarbejdere samt sekretariat, hvor der er 4 sekretærer.

 

 

Dine opgaver i Lokalpsykiatri Sønderborg vil være;

 • førstegangssamtaler

 • varetage psykopatologisk diagnostisk udredning og psykologisk undersøgelse

 • udarbejde behandlingsplaner og epikriser

 • deltage i konferencen

 •  forestå terapeutiske forløb, individuel- og gruppebehandling.

 • supervisere monofagligt og tværfagligt.

 • debriefing opgaver

 • deltage i relationskonferencer og visitation og i øvrigt tage medansvar for Lokalpsykiatriens fortsatte ressourceanvendelse og udvikling.

   

  Vi tilbyder:

 • gode muligheder for supervision og videreuddannelse

 • et dynamisk psykologfagligt miljø og fællesskab med andre psykologer og specialpsykologer

 • faglig sparring i et engageret tværfagligt team

 • en arbejdsplads med opmærksomhed på psykisk arbejdsmiljø og engagement

 • Vi er en travl Lokalpsykiatri med høj faglighed og veluddannet personale med gode sociale relationer og en evne til at løse opgaver og udfordringer på en fleksibel og hjælpsom måde.

   

  Lokalpsykiatri Sønderborg er en del af Psykiatrien i Aabenraa, der er én af fem hovedfunktioner i psykiatrien i Region Syddanmark (se www.regionsyddanmark.dk). Lokalpsykiatri Sønderborg består af et alment ambulant tilbud, et opsøgende psykoseteam og gruppeterapeutisk team til behandling af personlighedsforstyrrede.

   

  Ansættelsessted er på – Sydvang 3 B 6400 Sønderborg

   

  Yderligere oplysninger kan fås hos ledende psykolog Mette Braad på tlf 20513819 eller (Mette.Outtrup.Braad@rsyd.dk) eller funktionsleder Helle Wolff på tlf 30682418 eller Helle.Wolff@rsyd.dk

   

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 29.10 2019 kl 12-15. Ansøgningsfrist mandag d. 21.10.2019.

  Ansøgningen indsendes elektronisk. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske regioner og Dansk Psykologforening.