Jobbet "Fysioterapeut/Ergoterapeut til national specialrådgivning" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Kystvejen 112 A, 4400 Kalundborg

Dit næste skridt

Vi søger en dygtig og selvstændig fysioterapeut eller ergoterapeut til specialiseret tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Vi møder børn og unge fra hele Danmark og Grønland og har lige nu en stilling ledig til dedikeret ergo- eller fysioterapeut, med mod på at bringe sit fag og sin erfaring i spil. Den rette formår at gøre det i tæt samarbejde med målgruppen, familien og relevante fagprofessionelle. Specialrådgivningen er et højt specialiseret, landsdækkende tilbud. Vi arbejder målrettet med udvikling og vidensarbejde, der understøtter dagtilbud, skole, institution og rehabiliteringstilbud lokalt. Vi har kontrakt med VISO og supplerer kommunernes arbejde med inklusion inden for social, sundhed og uddannelse.

Som terapeut skal du med afsæt i ICF-YC bidrage til at udvikle en specialrådgivning, der understøtter den aktuelle organisering i kommunerne og dermed den lokale intervention. Indsatsen er forankret i tværprofessionelle teams med synskonsulent, psykolog og terapeut. Vi udreder, rådgiver og underviser med henblik på øget trivsel og læring. Opgaven løses på Synscenter Refsnæs og lokalt i børnenes og de unges nærområde i samråd med lokale synskonsulenter.

Opgaven

Målgruppen er 0 – 17 år, med vægt på småbørn og skoleelever. En del børn har flere handicaps. Vi observerer små børn med blindhed og anden synsnedsættelse, foretager skolestartsvurderinger, motiverer skoleelever til fysisk aktivitet og bidrager med input i indsatsen for børn med flerhandicap. Der arbejdes med afsæt i læringsmål i dagtilbud, skole og familie. Terapeuten indgår i tværprofessionelle teams og bidrager med afdækning af motorisk og bevægelsesmæssigt potentiale med afsæt i den nedsatte synsfunktion. Børnene kommer individuelt eller gruppe på Synscenter Refsnæs, hvilket giver mulighed for at arbejde grundigt med ressourcer og udfordringer. Efter udredning tilbydes konkret og handleanvisende rådgivning til forældre og fagprofessionelle.

Blandt opgaverne er:

 • Systematisk observere, afprøve, screene, teste
 • Lægge strategi for motorisk aktivitet og bevægelse
 • Undervise og vejlede ud fra krops-, aktivitets- & deltagelses niveau
 • Understøtte trivsel, læring og udvikling
 • Udviklingsopgaver, fx i samarbejde med udvalgte kommuner om arbejdet med mestring eller træning af holdning og bevægelse
 • Være en stemme for leg, motorisk og fysisk aktivitet som værdi i sig selv og som grundlag for trivsel og læring
 • Rapportskrivning

Personprofil

 • Interesse for hvad det vil sige, når synssansen er yderst begrænset
 • Erfaring med systematisk brug af tests, som anvendes i kommunerne, fx Sensorisk Profil, TRASMO; Movement ABC-2 og SPM
 • God til kommunikation med mennesker, også når samtalen er svær
 • Lyst til at samarbejde på tværs af fag og sektorer
 • Åben, nysgerrig og kontaktskabende
 • Fleksibel, idérig og handlekraftig
 • Velformuleret og hurtig på tasterne, når du formidler og dokumenterer

Den nye kollega bliver den ene af to terapeuter ansat på Synscenter Refsnæs med funktion i Specialrådgivningen. Der vil være mulighed for at indgå i projekter på tværs af Synscentret og med samarbejdspartnere rundt om i Danmark. Humor, en positiv indstilling og lyst til at skabe værdi for målgruppen prioriteres højt.

Vi tilbyder

Fagligt dedikerede kolleger med godt humør i et røgfrit miljø. IT pakke med bærbar PC, iPad og mobiltelefon. Et job hvor du udfordres, hvor læringskurven er høj, vi næres af høj faglighed og der er mulighed for videre- og efteruddannelse efter aftale.

Samtaler forventes afholdt i uge 45

Om Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Børn og unge, der er optaget i Synsregistret eller opfylder kriterierne herfor, kan gøre brug af tilbuddene. Målgruppen omfatter også børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde.

vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud. Tilbuddene omfatter

Læs mere om Synscenter Refsnæs på vores egen hjemmesideFacebook og LinkedIn