Jobbet "Overradiograf til velfungerende Radiologisk Afdeling, OUH, Svendborg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 101, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

På Radiologisk Afdeling, Svendborg Sygehus, søger vi nu en overradiograf, som har evner og lyst til at lede en dynamisk og velorganiseret afdeling sammen med den ledende overlæge.

Som overradiograf hos os kommer du til at varetage den overordnede ledelsesopgave i afdelingen i tæt dialog og samarbejde med din medleder, afdelingens personale, direktionen og de øvrige afdelingsledelser på hospitalet. Stillingen er placeret på topledelsesniveau med direkte ledelsesmæssig reference til OUH’s direktion. Som overradiograf får du også en central rolle i udviklingen af Svendborg Sygehus som specialsygehus – en udvikling, der er i fuld gang, og hvor Radiologisk Afdeling er en nøgleafdeling.

Om dig
Vi ser gerne at du har:

  • Ledelseserfaring - en fordel men ikke et absolut krav
  • Et skarpt blik for patientperspektivet  
  • Gode samarbejdsevner
  • Evner at lytte og reflektere og på den baggrund træffe gode beslutninger    
  • Gode sociale kompetencer og aktivt arbejder for at skabe et godt, tværfagligt arbejdsmiljø  
  • Interesse for kvalitetsudvikling / forbedringsarbejde 
  • Lederuddannelse på masterniveau eller ønsker at tilegne dig den

Du er autoriseret radiograf og er respekteret for dine faglige kompetencer.

Vi tilbyder en afdeling
Hvor drift, uddannelse, forskning og udvikling prioriteres høj, og hvor der er fokus på kvalitet i arbejdet. Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø, og sammenhængskraft og tværfagligt samarbejde er nøgleord hos os. Vi tilbyder mulighed for at erhverve en lederuddannelse, hvis du ikke har en i forvejen.

Svendborg Sygehus bliver desuden OUH´s specialsygehus, når vi tager Nyt OUH i brug. Arbejdet med at klargøre sygehuset til denne overgang er i fuld gang. Der er investeret i ombygninger og udbygninger af sygehuset, Neurorehabiliteringen er flyttet til Svendborg. Diagnostisk Center, dækkende hele OUH, er placeret i Svendborg. Svendborg Sygehus er blevet demensvenligt og demensklinikken vil desuden blive flyttet fra Odense til Svendborg. Aktuelt arbejdes i en række planlægningsspor i forhold til den fremtidige kirurgi, visiteret medicinsk / geriatrisk akutmodtagelse samt Ambulantcenter Svendborg.

Vil du vide mere?
Stillingen er ledig pr.1. januar 2020 eller efter aftale. Hvis du vil du vide mere om den og afdelingen, kan du læse Organisations-, opgave- og kvalifikationsbeskrivelse , der bl.a. beskriver vilkår for og forventninger til den fremtidige overradiograf.

Løn- og ansættelse i henhold til aftaler og forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til lægelig direktør Peder Jest, tlf. 40 82 73 41, mail: peder.jest@rsyd.dk  eller til overlæge med lægefagligt ledelsesansvar Jacob Christian Bang, tlf: 20 56 47 29, mail: Jacob.Christian.Bang@rsyd.dk

Ansøgningsfristen for stillingen er søndag den 27. oktober. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 6. november og mandag den 18. november 2019 for hhv. første og anden samtalerunde.