Jobbet "Vil du være speciallæge i et kommende bipolar affektivt team på Psykiatrisk Center Ballerup?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Vi skal opstarte et specialteam for bipolare affektive patienter, under FACT-ambulatoriet og har en spændende stilling ledig

Du vil blive tilknyttet et FACT-team, der er tværfagligt sammensat, bestående af læge, sygeplejerske, psykolog, special psykolog, socialrådgiver og recovery-mentorer.

FACT er en hollandsk udviklet model for fleksibel og koordineret, udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet overfor borgere med svær psykisk sygdom

Region Hovedstadens Psykiatri har besluttet at danne en CAG (Clinical Academic Group) for bipolar affektiv sindslidelse. I den forbindelse samles alle patienter med denne diagnose i et specialiseret team på hvert center. Målet er at løfte kvaliteten og integrere klinik og forskning. Som teamledende læge bliver du helt central i denne udviklingsproces der forventes iværksat ved årsskiftet.

Vi tilbyder specialistuddannelse i bipolar affektiv sindslidelse, inkl. udveksling med Kompetencecentret for affektive lidelser og mulighed for at deltage i forskningen.

Psykiatrisk Ambulatorium Ballerup består nu af 3 teams, et retsligt team og to almene teams med i alt ca. 500 patienter tilknyttet. Vi er en dynamisk personalegruppe bestående af ambulatoriets ledende overlæge og den afdelingsledende sygeplejerske samt øvrige læger, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, recovery-mentorer og administrativt personale.

Du vil i din stilling som speciallæge have mulighed for at forske, tage lederuddannelse eller en psykoterapeutisk uddannelse. Vi vil gøre vores bedste for at skabe rammerne for, at du får et job med plads til udvikling og plads til dine særlige interesser.

Ambulatoriet er en del af Psykiatrisk Center Ballerup, som er et center med ca. 700 ansatte. Vi har:

  • Akutmodtagelse, døgn- og ambulant behandling
  • En række psykiatriske ambulatorier
  • Specialfunktioner indenfor spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og døvepsykiatri
  • Forskning og undervisning, bl.a. er vi et aktivt universitetshospital

Der arbejdes tværfagligt og recovery-orienteret.

Ambulatoriet deltager i uddannelse af speciallæger i psykiatri og specialpsykologer. Der afholdes fælles klinikker, konferencer og temadage for centrets læger. Vi har rigtig god speciallægegruppe med ambitioner og stor vilje til at hjælpe hinanden.

Vagter eller SIF vagter kan tilbydes efter eget ønske.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62, kapitel 7 (kapital 3.1), hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse. Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Jette Stub Nielsen, telefon 92433577 eller på mail: Jette.stub.nielsen@regionh.dk eller

Klinikchef Louise Behrend Rasmussen, telefon 38645171 eller mobil 24948287 eller på mail: louise.rasmussen.11@regionh.dk

Ansøgningsfrist er fredag den 18/10 2019 kl. 12.00, og vi forventer at afholde samtaler fredag den 25/10 2019.