Jobbet "Fysioterapeut/ergoterapeut til Center for Funktionelle Lidelser og Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Heden 7-9, Indgang 200, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

En fuldtidsstilling som fysioterapeut/ergoterapeut ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, med tilknytning til ambulatorierne Center for Funktionelle Lidelser og Smertecenter Syd er ledig til besættelse pr. 01. december 2019 eller snarest herefter.
Stillingen er vagtfri.

Fysioterapeuten/ergoterapeuten vil referere til Centrenes afsnitsledelse.
Sammen med den specialeansvarlig overlæge er der oprettet en afsnitsledelse, der forestår daglig drift.
Afsnitsledelsen består, ud over den specialeansvarlig overlæge, af 1 faglig ansvarlig speciallæge og 1 faglig ansvarlig psykolog.
Afsnitsledelsen har tilsammen ansvar for udvikling af daglig drift og personaleansvar.

Der foregår et formaliseret samarbejde mellem Center for Funktionelle Lidelser, som åbnede pr. 01.06.19, og Smertecenter Syd, OUH.

Center for Funktionelle Lidelser består, ud over den specialeansvarlig overlæge, af 1 overlæge, 1 fysioterapeut/ergoterapeut (dette opslag), 1 sygeplejerske og 1 psykolog, som vil blive ansat snarest.

Smertecentrets stab består, ud over den specialeansvarlig overlæge, af 2 overlæger, 3 afdelingslæger, 1 reservelæge, 6 sygeplejersker, 6 sekretærer, 5 socialrådgivere, 1 fysioterapeut, 2 psykologer og 1 AC-medarbejder.

Om stillingen
Det forventes, at fysioterapeuten/ergoterapeuten:

  • Forestår udredning og behandling af henviste patienter med funktionelle lidelser og kroniske smertetilstande.
  • Aktivt medvirker til at vedligeholde Centrenes vidensniveau og høje effektivitet, så Centrene kan tilbyde patienter i Region Syddanmark med funktionelle lidelser og kroniske smertetilstande en tidssvarende behandling af høj kvalitet.
  • Bidrager til udvikling af fagområderne, bl.a. gennem undervisning og uddannelse internt og eksternt.
  • Medvirker i udvikling af samarbejde med primærsektoren, sociale myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere, et samarbejde som også vil omfatte informations- og uddannelsesvirksomhed.

Kvalifikationer
Ansøger skal:

  • Have erfaring med og interesse for behandling af patienter med funktionelle lidelser og kroniske smerter, samt deres pårørende.
  • Være målbevidst, beslutsom og udviklingsorienteret.
  • Have overblik og have gode samarbejdsevner.

Vi tilbyder:
En spændende arbejdsplads indenfor et felt, som er i rivende udvikling både klinisk, forskningsmæssigt og formidlingsmæssigt.
Vi er en engageret kollegagruppe, som arbejder tværfagligt med respekt for de enkelte faggruppers bidrag til den samlede behandling.
Vi har en åben konferencestruktur, hvor vi drøfter de enkelte patienter, og hvor vi i fællesskab beslutter det enkelte patientforløb.
Vores arbejde er båret af høj faglighed og nysgerrighed. Vi arbejder udviklingsorienteret og visionært med vores felt, og vi holder vores viden opdateret gennem deltagelse i såvel nationale som internationale konferencer.
Vi vægter formidling til såvel primærsektor som til uddannelse af kolleger og samarbejdspartnere.
Vi bestræber os på at have et godt arbejdsmiljø med en god tone og god humor.

Se funktionsbeskrivelse

Arbejdssted:
Center for Funktionelle Lidelser og Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital
Heden 7-9, Indgang 200, 1. sal, 5000 Odense C

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Specialeansvarlig overlæge Gitte Handberg eller afdelingslæge Trine Albertsen
Telefonnummer 6541 3869.

Sidste frist for ansøgning:
Den 22. oktober 2019.

Samtaler forventes finde sted:
Den 25. oktober 2019.