Jobbet "Afdelingsterapeut til Fysio-og Ergoterapiafdelingen, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Vil du være en del af et lederteam i en engageret og dynamisk afdeling?

Så er Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Holbæk Sygehus en arbejdsplads for dig. Vores mission er at hjælpe mennesker til at udnytte og styrke egne ressourcer i hverdagsaktiviteter og fysisk udfoldelse.

Lidt om os

Holbæk Sygehus er et akutsygehus. Fysio- og Ergoterapiafdelingen har mange snitflader fagligt såvel som tværfagligt på sygehuset, i Regionen og tværsektorielt. Vi arbejder systematisk med at være en attraktiv samarbejdspartner med fokus på gode relationer.

Vi varetager fysio- og ergoterapeutfaglig undersøgelse, vurdering, behandling og genoptræning til indlagte patienter på sygehuset. Derudover varetager vi ambulant behandling og specialiseret genoptræning inden for specifikke områder.

Fysio- og ergoterapeuterne er organiserede i selvstyrende teams, hvor den enkelte medarbejder har høj grad af medbestemmelse. Inddragelse og dialog er i fokus, vi værdsætter åben kommunikation, tillid samt et konstruktivt samarbejde mellem lederteam og medarbejdere. 

Ansvarsområder

Du vil indgå i et lederteam, hvor du sammen med afdelingsfysioterapeuten og den ledende overfysioterapeut er medansvarlig for prioritering samt optimering af daglig drift. Du bidrager til at sikre kvalitet og samarbejde i forhold til at opnå velfungerende patientforløb.

 Du vil arbejde med:

  • Delt personaleledelse for ca. 60 medarbejdere, som omfatter fysioterapeuter, ergoterapeuter og lægesekretærer samt en social og sundhedsassistent
  • Administrative opgaver, alle typer af samtaler, møder og mødeledelse
  • Implementering af strategier samt medvirke til at sikre høj faglig standard, kvalitet og udvikling
  • At sikre et højt fagligt niveau samt facilitere professionel og hensigtsmæssig kommunikation, adfærd og samarbejde

Vi forventer, at du har klinisk erfaring som fysio- eller ergoterapeut. Det er en fordel, hvis du har ledelseserfaring samt lederuddannelse. Du er en synlig leder, er inddragende i din ledelsetilgang og ser ledelsesarbejdet i en organisatorisk sammenhæng.

Vi kan tilbyde dig

  • En afdeling med engagerede medarbejdere og høj social kapital
  • At blive en del af et dynamisk lederteam med alsidige arbejdsopgaver
  • Mulighed for at arbejde med kvalitet og forbedringstiltag
  • At blive en del af en afdeling med høj trivsel og et godt arbejdsmiljø

Er du interesseret i at blive vores nye afdelingsterapeut, glæder vi os til at høre fra dig.

Har du spørgsmål til stillingen eller ønsker du at få tilsendt en stillings- og funktionsbeskrivelse, er du velkommen til at henvende dig til Ledende overfysioterapeut Pernille West-Nielsen.

Ansøgningsfrist d. 07.11.2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47 og 48. 

 

 

 

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.