Jobbet "Psykiatrisk Afdeling Odense søger medarbejder i vikariat 1. januar 2020 – 31. maj 2021 i Team for Spiseforstyrrelser" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Lokalpsykiatri Odense, Toldbodhusevej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Stillingen er på 37 timer, og der søges inden for følgende stillingskategorier:   Ergoterapeut, psykolog, socialrådgiver, sygeplejerske.

Ansættelsestidspunkt

Pr. 1. januar 2020

Ansættelsesstruktur

Medarbejderen ansættes som en del af Team for Spiseforstyrrelser, og er under daglig ledelse af en overlæge og en funktionsleder. Derudover refereres til centralt placeret monofaglig leder. Der er faste monofaglige møder og for psykologerne fællesundervisning med lægerne.

Tjenestestedet

Teamet består af psykologer og sygeplejersker, og har til huse i et centralt beliggende lokalpsykiatrisk hus ved Odense havn. Team for Spiseforstyrrelser har fælles personalemøder med Team for Personlighedsforstyrrelser, Traumer og Sexologi, som består af ca. 25 medarbejdere med forskellig faglig baggrund.

Team for Spiseforstyrrelser er behandlings-organisatorisk en del af Center for Spiseforstyrrelser, der er et samarbejde mellem 4 afdelinger: Pædiatrisk Afdeling H, Børne- Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense, Endokrinologisk Afdeling M og Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion. Center for Spiseforstyrrelser har højtspecialiseret funktion og regionsfunktion i Region Syddanmark. Dette indebærer, at vi behandler komplicerede og særligt komplicerede sygdomsforløb. Teamet modtager ekstern tværfaglig supervision, og for psykologer tilrettelægges intern psykologfaglig supervision efter behov. 

Arbejdsområder

Psykoterapien i teamet udøves primært med baggrund i psykodynamiske teorier og metoder, fx i form af den mentaliseringsbaserede tradition. Vi søger derfor en medarbejder med psykoterapeutisk erfaring og kendskab til specialet spiseforstyrrelser. Du skal være i stand til at administrere travlhed og have flere bolde i luften.

Følgende arbejdsopgaver indgår i stillingen:

  • Kun for psykologer: Visitation og udredning.
  • Længerevarende psykoterapeutiske forløb (individuelt og gruppe) samt korterevarende ”pakke-forløb”.
  • Deltagelse i behandlingskonferencer, supervision og undervisning.
  • Videreudvikling af behandlingstilbuddet til målgruppen 

 

Yderligere information kan fås hos

Overlæge Maria Guala tlf. 99449407

Ledende Psykolog/funktionsleder Torben Bæk Klein, tlf. 99448910

Funktionsleder Anne Sigsgaard, tlf. 99449300

Funktionsleder for socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter Bodil Fauerskov, tlf. 99448911

 

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Ansøgningsfrist: Torsdag 31. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler: Torsdag den 7. november 2019.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.