Jobbet "Stedfortræder til Specialområde Autisme - Højskolebakken" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Højskolebakken Skals

Højskolebakken 23, 8832 Skals

Dit næste skridt
På Højskolebakken sætter vi nyt ledelseshold – og søger en stedfortræder for afdelingslederen.
Har du ledelseserfaring, er god til situationsbestemt ledelse og har lyst til at være del af en organisation hvor vi er fagligt ambitiøse og tager ledelse alvorligt, så hører vi gerne fra dig.
Vil du have en hverdag, hvor samarbejde og udvikling med borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere er nøgleord – så er du måske den stedfortræder vi søger til vores botilbud Højskolebakken, med afdelinger i Skals og Thorning.
Bliver jobbet dit, bliver du del af en organisation med et højt ambitionsniveau. Dine nærmeste kollegaer er et hold af topengagerede og meget kompetente medarbejdere, som brænder for vores kerneopgave, nemlig at tilbyde de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring for voksne med autisme.

Du bliver del af en organisation, hvor målet er klart og retningen er udstukket, og din opgave bliver, sammen med afdelingslederen at sikre følgeskab og støtte og udfolde det potentiale og kompetencer, som både opgaven og medarbejdergruppen rummer.
Det er opgaver, som du ikke skal løse alene, men som en del af det nye ledelseshold - og med back-up fra både Specialområde Autismes konsulentafdeling, Autismefokus og sekretariat.  
 
Om stillingen
Du understøtter afdelingslederen og sammen deler I de ledelsesmæssige opgaver omkring faglig-, strategisk-, administrativ- og medarbejderledelse. Et samarbejde bygget på et fagligt højt niveau, gensidig respekt, lyst og vilje, og ikke mindst en uhøjtidelig omgangstone med højt til loftet.  
Du har lyst til at få en vigtig rolle i et stærkt fagligt miljø, hvor du skal være med til at fastholde og videreudvikle den faglige gejst og arbejdsglæde for medarbejderne.
Du brænder for et godt arbejdsmiljø, og ved at det kræver en indsats, herunder at udarbejde procedurer ift. sikkerhed, beredskabsplan, arbejdsskader m.v., ligesom kvalitetsarbejde, de sundhedsfaglige planer mm. har din interesse.
 
Det kan vi tilbyde dig
  • En arbejdsplads, hvor vi sætter fokus på alt det, vi kan sammen
  • Løbende vejledning og supervision fra Specialområde Autismes konsulentafdeling  
  • En arbejdsplads med fokus på det gode, sikre arbejdsmiljø
  • Løbende opkvalificering af fag-fagligheden på interne temadage eller kurser
  • Sparring ift. de opgaver hvor kompleksiteten skal op på et andet niveau
Sammen med afdelingslederen, den tværgående kvalitetskoordinator og de daglige ledere kommer du til at bidrage til at sætte retning for kvalitetsarbejdet på Højskolebakken. Du bliver samtidig del af et stærkt, fagligt fællesskab med ledere fra de øvrige afdelinger i Specialområde Autisme. 
 
Hvem er du?
Du interesserer dig for ledelse indenfor det pædagogiske felt. Du udviser handlekraft, og kan navigere imellem vilkår og muligheder
Du skal have lyst til at blive en del af en arbejdsplads hvor dialogen prioriteres højt, både i mødet med medarbejdere og borgere.
Som stedfortræder evner du at skabe overblik og så er du handlekraftig, med udgangspunkt i den retning I som ledelsesteam lægger. Du kan prioritere dine opgaver og du mestrer at have flere bolde i luften på samme tid, uden at miste fokus
Det er en fordel, hvis du har viden om autisme, men hvis ikke, er det vigtigt at du kan se dig selv brænde for autismeområdet.
 
Arbejdet med Højskolebakkens målgruppe rummer en høj grad af kompleksitet, og der er stor fokus på at skabe sikkerhed og trivsel. Du skal derfor kunne navigere mellem lovbestemte rammer, den fælles retning for Specialområde Autisme og individuelle hensyn.   
  
Din arbejdsplads
Højskolebakken er et døgntilbud målrettet normalt og velbegavede mennesker med en diagnose indenfor autismespektret med komorbiditet som psykiatriske diagnoser og misbrugsproblematikker kombineret med problemskabende adfærd. 
De fleste borgere har en behandlingsdom. En stor del af det pædagogiske arbejde foregår som 1:1 støtte, der betyder, at tilbuddet ikke fungerer som et bofællesskab.
Ofte har borgerens problemskabende adfærd bevirket, at den forvaltende myndighed har tænkt i etablering af et enkeltmandsprojekt. En længerevarende indlæggelse på psykiatrisk hospital vil ofte være alternativet.

Højskolebakken er en del af Specialområde Autisme. Vores kerneopgave er at tilbyde og udvikle de bedst mulige rammer for trivsel og udvikling til voksne med autisme. Vi tilbyder derfor specialiseret bostøtte med fokus på selvbestemmelse og udviklingsmuligheder for den enkelte. Målet er skabe et trygt og meningsfuldt voksenliv.
Få mere at vide her: www.sau.rm.dk
 
Ansættelsesprocedure
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Mette Seierup på tlf. 21 66 35 03.

Ansøgningsfrist er den 21. oktober (midnat) og vi afholder 1. samtale den 25. oktober i Hinnerup.
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og aftale om Ny løn. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme, og uden højeste arbejdstid.
Stillingen er et genopslag 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.