Jobbet "Social- og sundhedsassistent til en fast stilling på P 50Ø/V - Vil du også være med til at gøre en forskel for patienter i psykiatrien?" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 26, indgang 227, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Vil du også være med til at gøre en forskel for patienter i psykiatrien?

Vi søger en social- og sundhedsassistent med lyst og mod på akut og intensiv psykiatri til en fast stilling på P 50Ø/V.

Stillingen er på 32 eller 37 timer i blandede vagter, med stor indflydelse på egen vagtplan.

Ansættelsestidspunkt 

Den 1. december 2019 eller efter aftale. 

Hvem er vi?

P50Ø/P50V er et integreret afsnit med speciale i spiseforstyrrelser og skizofreni, herudover plejer og behandler vi også mennesker med andre lidelser som akutte psykoser, manier, depressioner, personlighedsforstyrrelser og misbrugsproblemer.

Vi er et integreret psykiatrisk sengeafsnit med plads til 24 patienter. Vi har 11 åbne sengepladser, 4 lukkede sengepladser, 6 sengepladser til patienter med spiseforstyrrelser og 3 sengepladser til patienter i patientstyrede senge. Vi har fokus på det relationelle samarbejde med patienten i centrum, og hvor de pårørende, Lokalpsykiatrien og kommunale samarbejdsparter spiller en væsentlig rolle. Vi har også et tæt samarbejde med de øvrige sengeafsnit.

Vi er en fagligt engageret personalegruppe, som vægter medindflydelse og medbestemmelse højt. Personalegruppen består af en overlæge, en afdelingssygeplejerske, en stedfortræder, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der alle fungerer som kontaktpersoner. Afsnittet er desuden bemandet med yngre læger, en fysioterapeut, elever/studerende, socialrådgiverbistand og sekretærer.

Grundstrukturen er med udgangspunkt i kontaktperson-systemet og med en kognitiv og miljøterapeutisk tilgang.

Vi arbejder løbende med at forbedre os og øge den faglige og patientoplevede kvalitet. Det omhandler bl.a. styrkelse af deeskalering, hvor P50Ø/V er pilot afsnit i at teste Trauma Informed Care, en ny psykiatrikultur, der skal være medvirkende til at forbygge tvang.

Vi søger en social- og sundhedsassistent som:

 • Gerne har erfaring fra psykiatrien, men ikke et krav.
 • Har lyst til at indgå som kontaktperson i det tværfaglige team på afsnittet.
 • Vil arbejde med faglige metoder til nedbringelse af tvang.
 • Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø, såvel som et positivt miljø i afsnittet blandt patienterne.
 • Både kan indgå i et team, arbejde selvstændigt og tage beslutninger.
 • Kan bevare overblik og engagement – også i pressede og akutte situationer.
 • Er åben, udadvendt og fleksibel.
 • Indgår i uddannelsen af de studerende.

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med god mulighed for at bidrage til udviklingen af afsnittet.
 • Introduktion og oplæring til specialet.
 • Mentorordning.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø præget af faglighed og engagement.
 • Velkvalificerede kolleger med lysten til faglig sparring.
 • Spændende og afvekslende arbejdsopgaver i en tværfaglig personalegruppe.
 • Et afsnit, der arbejder systematisk og målrettet med forebyggelse af konflikter og tvang.
 • En spændende arbejdsplads på et afsnit, som er i udvikling og har fokus på forbedringsarbejde og samarbejde omkring patienterne.
 • Supervision, teammøder og personaletræning.

Ansættelsesvilkår: 

Der er tale om en fuldtidsstilling til besættelse pr. 1. december 2019 eller efter aftale. Løn efter overenskomst. 

Ansøgningsfrist: 

Den 24. oktober 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 30. oktober 2019.

Afdelingen er en røgfri arbejdsplads, hvilket betyder, at personalet ikke må ryge i arbejdstiden. 

Hvis du vil vide mere om stillingen:

Er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Marit Neve på tlf.nr. 24 40 12 32 eller stedfortræder Selma Mujacic på tlf.nr. 22 92 28 68