Jobbet "Daglig leder til Højskolebakken i Skals" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Højskolebakken Skals

Højskolebakken 23, 8832 Skals

Dit næste skridt
Vi søger en daglig leder til Højskolebakken i Skals..
I Specialområde Autisme vægter vi ledelse højt og sammen med afdelingslederen sætter vi nyt ledelseshold på vores botilbud Højskolebakken, med afdelinger i Skals og Thorning.
Har du lyst til at blive en del af en arbejdsplads, hvor fagligheden er i centrum? Er du rollemodellen, det går forrest og viser vejen, når du med motivation og faglig viden skaber en kultur med arbejdsglæde og lyst til faglig udvikling?
Så er du måske vores nye daglige leder på afdelingen i Skals?
 
Bliver jobbet dit, bliver du del af en organisation med et højt ambitionsniveau. Dine nærmeste samarbejdspartnere er et hold af topengagerede og meget kompetente medarbejdere, som brænder for vores kerneopgave, nemlig at tilbyde de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring for voksne med autisme.
 
I tæt samarbejde med afdelingsledelsen har du ansvaret for både den faglige indsats på afdelingen og den daglige kontakt til og udvikling af medarbejderne. Det er opgaver, som du ikke skal løse alene, men som en del af det nye ledelseshold og derfor med rig mulighed for sparring med ledelsesteamet på Højskolebakken. Derudover vil du have et tæt samarbejde med de enkelte koordinatorer på afdelingen - og med back-up fra både Specialområde Autismes konsulentafdeling, Autismefokus og sekretariat.  
 
Om stillingen
Som daglig leder i Skals indgår du i et lederteam, som består af afdelingsleder, stedfortræder, tværgående kvalitetskoordinator og 2 daglige ledere. Sammen med afdelingslederen og jeres fælles ledelsesteam, kommer du til at bidrage til at sætte retning for den faglige indsats på Højskolebakken. Du bliver samtidig del af et stærkt, fagligt fællesskab og kommer i netværk med andre daglige ledere i Specialområde Autisme .
 
Du får mulighed for at arbejde med opgaver og ansvar i forhold til:
 • Afholdelse af personalemøder og MUS
 • Introduktion til nye medarbejdere
 • Understøtte den faglige indsats, etik og menneskesyn på afdelingen
 • Sikre kvaliteten af målarbejde og dokumentation
 • Pårørendesamarbejde
Det kan vi tilbyde dig
 • En arbejdsplads, hvor vi sætter fokus på alt det, vi kan sammen
 • Løbende vejledning og supervision fra Specialområde Autismes konsulentafdeling  
 • En arbejdsplads med fokus på det gode, sikre arbejdsmiljø
 • Løbende opkvalificering af fag-fagligheden på interne temadage eller kurser
 • Sparring ift. de opgaver hvor kompleksiteten skal op på et andet niveau
Hvem er du?
Du er sikkert uddannet pædagog og  meget gerne erfaring fra arbejdet med mennesker med autisme – med komorbiteter. Du har ledelseserfaring, alternativt har du erfaring fra opgaver som koordinator eller lign.
Du brænder for og har lyst til at være del af en organisation hvor vi er fagligt ambitiøse og tager ledelse alvorligt. Det er helt klart en fordel, hvis du har viden om autisme og er stærk i arbejdet med medborgerskab og borgerinvolvering.
 • Du er loyal overfor beslutninger og handler derefter
 • Du udviser handlekraft, og kan navigere imellem vilkår og muligheder
 • Du bevarer overblikket og træffer beslutninger – også i pressede situationer
 • Du har gode kommunikative og skriftlige evner
Arbejdet med Højskolebakkens målgruppe rummer en høj grad af kompleksitet, og der er stor fokus på at skabe sikkerhed og trivsel. Du skal derfor kunne navigere mellem lovbestemte rammer, den fælles retning for Specialområde Autisme og individuelle hensyn.   

Din arbejdsplads
Højskolebakken er et døgntilbud målrettet normalt og velbegavede mennesker med en diagnose indenfor autismespektret med komorbiditet som psykiatriske diagnoser og misbrugsproblematikker kombineret med problemskabende adfærd.
De fleste borgere har en behandlingsdom. En stor del af det pædagogiske arbejde foregår som 1:1 støtte, der betyder, at tilbuddet ikke fungerer som et bofællesskab. 
Ofte har borgerens problemskabende adfærd bevirket, at den forvaltende myndighed har tænkt i etablering af et enkeltmandsprojekt. En længerevarende indlæggelse på psykiatrisk hospital vil ofte være alternativet. 

Højskolebakken er en del af Specialområde Autisme. Vores kerneopgave er at tilbyde og udvikle de bedst mulige rammer for trivsel og udvikling til voksne med autisme. Vi tilbyder derfor specialiseret bostøtte med fokus på selvbestemmelse og udviklingsmuligheder for den enkelte. Målet er skabe et trygt og meningsfuldt voksenliv.
Få mere at vide her: www.sau.rm.dk
 
Ansættelsesprocedure
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Mette Seierup på tlf. 21 66 35 03.

Ansøgningsfrist er den 21. oktober (midnat) og vi afholder 1. samtale den 25. okotber.
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og aftale om Ny løn. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme.

Dette er et genopslag.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.