Jobbet "Social- og sundhedsassistent til nattevagt på retspsykiatrisk afsnit R1 på Sct. Hans" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Vil du trives og udvikle dig som social- og sundhedsassistent i et afsnit, hvor grundstenen i plejen er relations perspektivet mellem patienter og personale og hvor humor, ærlighed og faglighed vægtes meget høj? – Så læs videre her

R1 er et lukket afsnit med en kapacitet på 9 patienter. Patienterne har en sindslidelse samt en retslig foranstaltning, der typisk betyder længerevarende behandlingsforløb, hvor vi har god tid til at danne relationer. Patientgrundlaget gør, at personalesikkerhed er højt prioriteret på såvel R1, som i de øvrige retspsykiatriske afsnit.

Afdelingen er placeret i storslået natur ved Roskilde Fjord. Netop naturomgivelserne skaber sammen med afsnittets og personalets fokus, rammen for mangfoldige aktiviteter. Det være sig alt fra daglige sportsaktiviteter, recovery-skole, gå -og cykelture, udflugter, faste madlavningsdage og meget mere. Patienternes behandlingsforløb betyder, at aktiviteterne målrettes individuelt og formålsbestemt i samarbejde mellem patienter og personale. Plejepersonalet deltager i aktiviteterne.

Om nybyggeriet
Samtidig er vi i fuld gang med byggeriet af et nyt retspsykiatrisk sygehus, hvor vi sammen med 8 andre afsnit om et par år skal flytte ind i de nye rammer. Mens vi venter på, at bygningerne bliver klar, arbejder vi med at afprøve og udvikle den organisering, behandling og pleje, som skal være det fundament, vi bærer med os ind i de nye fysiske rammer. Vi søger nu en social- og sundhedsassistent der, sammen med os, har lyst til at engagere sig i denne spændende innovative proces. Du kan læse mere om Psykiatrisk Center Sct. Hans og vores nye byggeri på https://www.psykiatri-regionh.dk/

Som nattevagt
Som nattevagt vil du have tildelt ansvar for patientforløb i et bredt tværfagligt miljø og samarbejde. Vi mener nemlig, at dine betragtninger og observationer også skal bidrage til patientforløbet og derfor arbejder vi i teams. I R1 arbejder vi ud fra en recoverybaseret tilgang med afsæt i kognitive metode, og vi uddannes til at kunne anvende Motiverende samtale (MI). Behersker du denne kompetence er det en fordel, men ikke en forudsætning, da det indgår i oplæringen, og du vil være omgivet af bred kollegial erfaring indenfor det psykiatriske speciale. I R1 bliver du en del af en forbedrings- og udviklingskultur, herunder LEAN, datadrevet ledelse, teammøder mm, hvor vi kontinuerligt arbejder med udvikling, dokumentation og kvalitetssikring af plejen.

Så, hvis du kan se dig selv bidrage med sygepleje til:

 • Et fagligt og udviklende miljø, hvor kollegakompetencer bruges og værdsættes
 • Åbenhed og ærlighed og det gode arbejdsmiljø
 • Aktivitetsbaseret patienttilgang
 • Et bredt, stærkt tværfagligt samarbejde og teambaseret plejegrupper
 • Erfaring fra psykiatrien

Så er du måske vores nye kollega, hvis du altså også kan:

 • Arbejde i fast nattevagt 32 timer - primært hver 2. uge med 12 timers vagter hver 3 weekend- lørdag/ søndag og have lyst til, at bidrage med din psykiatriske erfaring.

For vi kan nemlig tilbyde:

 • Dygtige og engagerede kolleger der vægter et godt arbejdsmiljø højt
 • En grundig introduktion i såvel R1 som Psykiatrisk Center Sct. Hans
 • Mulighed for ekstra uddannelse/kurser/oplæring i de anvendte metoder, herunder kognitiv adfærdsterapi, motiverende samtaler, misbrugsbehandling, konflikt nedtrapning og håndtering mm.
 • Vedligeholdelsestræning og supervision ugentligt til alle vagtlag
 • Samarbejde omkring vagtplan
 • God kompetence og erfaringssammensætning i alle vagtlag
 • 3 personaler i vagt

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Tiltrædelse: 1. december 2019, eller snarest muligt

Ansøgningsfrist: Mandag d. 21. oktober 2019 kl. 8.00

Ansættelsessamtaler: Afholdes d. 24. oktober 2019

Vi glæder os til at hører fra dig og du er meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Annemarie Hegner eller assisterende afdelingssygeplejerske Teis Amundsen på tlf.: 38 64 22 19 for yderligere oplysninger.