Jobbet "Bioanalytiker" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 73, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Bioanalytiker  

Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital (Herlev matriklen) søger autoriserede bioanalytikere.

Om Klinisk Biokemisk Afdeling – Herlev matriklen  

Afdelingen har ca. 80 fuldtidsstillinger besat hovedsageligt af personer uddannet som bioanalytikere. Afdelingen har desuden en del laboranter ansat som prøvetagere til udelukkende at varetage blodprøvetagning og EKG-optagelse.  

Samlet har afdelingen på Herlev matriklen ca. 400.000 patientkontakter og udfører ca. 7 mio. analyser om året.  

Afdelingen fokuserer på:  

Kvalitet og kompetenceudvikling. Herlev matriklen er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, ISO15189  

Optimeringering af arbejdsgange er en løbende proces til gavn for patienterne og personalet.  

Afdelingen er desuden praktiksted for bioanalytikerstuderende, der indgår i arbejdsprocedurerne med støtte fra det faste personale.  

Herlev og Gentofte Hospital er fusioneret og har en fælles ambition som kaldes GODT BEHANDLET. Det betyder at:

 • Patienterne bliver fagligt godt behandlet  
 • Patienter og pårørende bliver set, hørt og inddraget, så de også føler sig godt behandlet  
 • Personalet bliver godt behandlet i deres arbejde  

Vi tilbyder  

 • En grundig teoretisk oplæring af vores undervisere samt introduktion til afdelingens kontrolregelsæt af vores kvalitetsleder.  
 • Praktisk oplæring under supervision af en kollega i alle afdelingens funktioner.  
 • En medarbejdergruppe med godt sammenhold og stor dedikation og engagement til arbejdet  
 • Vi lægger meget vægt på højt informationsniveau og stor medarbejderindflydelse  
 • Et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og en fri og uhøjtidelig omgangstone, som vi selvfølgelig regner med, at du vil være med til at opretholde  

Vi forventer, at du  

 • Er uddannet bioanalytiker, der kan arbejde selvstændig og har gode samarbejdsevner – kun autoriserede bioanalytikere vil komme i betragtning  
 • Set i lyset af hospitalets ambition GODT BEHANDLET, ser du den korte patientkontakt ved blodprøvetagning og EKG-optagelser som en naturlig del af bioanalytikerfunktionen både i ambulatoriet og på sengeafsnittene.  
 • Er kvalitetsbevidst og kan arbejde efter fastsatte retningslinjer  
 • Er positiv overfor forandringer. Klinisk Biokemisk Afdeling har haft en total udskiftning og fuldautomatiset opgradering af analyseudstyret på begge matrikler.
 • Kan indgå i 3-skifte vagtordning  

Vi ser gerne  

(Men ikke et krav) at du har kendskab til et eller flere af følgende analyseudstyr og funktioner:  

 • Blodprøvetagning (herunder også Børneprøvetagning) 
 • EKG-optagelse  
 • Kemi og Immunkemiske analyser på Atellica  
 • Hæmatologiske analyser på Advia 2120i  
 • Koagulationsanalyser på CS-100
 • Specialanalyser på Phadia 250

Hospitalet er et universitetshospital med mange forskningsprojekter. Det betyder også, at afdelingen modtager og behandler forskningsprøver på alle tidspunkter af døgnet.  

Hospitalet har rygeforbud.  

Ansættelsesvilkår 

Stillingerne er på 37 timer pr. uge og til besættelse snarest.  

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytikere og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  

Et af regionens mål i personalepolitikken er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres bl.a. gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.  

Ansøgningsprocedure  

Vil du vide mere om stillingerne kan du ringe til afdelingsbioanalytiker Asma Richhall 3868 2079/Amana Bibi 3868 6694 eller ledende overbioanalytiker Kristina Rasmussen 3868 3119. Her kan du også rekvirere en funktionsbeskrivelse.  

Ansøgningsfristen er den 01.12.19 kl. 12.00. Der holdes ansættelsessamtaler løbende.  

Ansøgning og CV sendes online via linket herunder.