Jobbet "Gynækologisk/obstetrisk overlæge til Dronning Ingrids Hospital, Nuuk." er udløbet

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Personaleadministrationen, 1230 Nuuk

Dit næste skridt

Søger du nye faglige udfordringer, hvor din faglige viden og ekspertise kommer i spil?

Gynækologisk/Obstetrisk overlæge søges til Dronning Ingrids Hospital, Nuuk.

Du kan forvente en spændende arbejdsdag på en afdeling i stor udvikling. Her er du tæt på beslutningsprocesserne og har medindflydelse i de daglige opgaver. Din faglige ekspertise kommer særligt i brug, når du deltager i konsulentrejser til Grønlands øvrige byer, hvor du undersøger og behandler patienter på regionssygehuse og sundhedscentre. Sammen med de øvrige overlæger går du desuden i bagvagt indenfor eget speciale.

Kirurgisk område har uddannelsesstillinger i samarbejde med Region Syddanmark indenfor almen medicin og afdelingernes specialer, herunder intro- og hoveduddannelse i gynækologi/obstetrik, samt underviser studerende fra Aarhus Universitet.

Hvem er vi?

Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde fagligt dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes.

Kirurgisk område er en almenkirurgisk afdeling, der består af en parenkymkirurgisk, en otologisk, en ortopædkirurgisk og en gynækologisk/obstetrisk afdeling med i alt 11 speciallæger (fire kirurger, en otolog, tre ortopædkirurger og tre gynækologer).

 Til kirurgisk område er tilknyttet syv reservelæger og to klinisk basisuddannelseslæger i en døgndækket vagtordning.

Obstetrisk afdeling har ca. 525 fødsler årligt, dels fødende fra Nuuk, samt risikofødsler fra kystbyerne.

Afdelingen er det eneste fødested i Grønland med obstetrisk speciallægedækning.

Gynækologisk afdeling foretager årligt ca. 500 operationer på DIH samt 2-300 operationer på kystsygehusene. Operationsafdelingen er nyopført med topmoderne udstyr. Der udføres primært almen gynækologiske operationer såsom abd/vag/laparoskopisk hysterectomi, TCRE-E/F, kolporhafia ant/post, TVT-O, sterilisation, konisatio etc.

Det forventes ikke at ansøger behersker alle operationerne.

Endvidere varetager afdelingen den primære udredning/behandling inden for gyn- onkologien og infertilitetsbehandlingen.

Der efterspørges speciallæge med bred gynækologisk/obstetrisk uddannelse, men subspecialisering inden for de gynækologiske/obstetriske subspecialer er også ønskelig.

Gynækologisk/obstetrisk afdeling er en afdeling med et godt samarbejdsklima både inden for specialet og med hospitalets øvrige specialer. Du vil opleve en afdeling i udvikling, hvor du er tæt på beslutningsprocesserne.

Hvem er du?

  • Speciallæge med bred Gynækologisk/obstetrisk uddannelse. Dette er dog ikke en betingelse
  • Subspecialisering inden for de obstetriske eller gynækologiske subspecialer er en fordel
  • Handlekraftig, kommunikerende og motiverende arbejdstilgang
  • Speciallæge der i samarbejde med andre speciallæger ønsker at indgå i en rotationsordning

Nuuk

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre og se rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler.

Tiltrædelse d. 1. september 2019 eller efter aftale.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelses er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Funktionsbeskrivelse kan hentes http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=Test

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201906203

Ansøgningsfrist: d. 28. juni 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Gynækologisk/Obstetrisk specialeansvarlig overlæge Ole Lind på tlf. (+299) 244757/233248 eller på e-mail: OLI@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreasen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: KEBA@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.