Jobbet "Overlæge/afdelingslæge til Afdeling for Hjertesygdomme Aabenraa, Sygehus Sønderjylland" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2020 eller efter aftale.

Har du lyst til at blive en del af holdet på en velfungerende afdeling med fokus på høj faglig standard, udvikling, uddannelse, forskning og arbejdsglæde? Så hører vi gerne fra dig.

Afdeling for Hjertesygdomme har siden 2018 været en selvstændig afdeling med egne lægefaglige konferencer og selvstændigt kardiologisk for- og bagvagtslag. Den kardiologiske funktion i klinikken er normeret med 12 overlæger i kardiologi, 2 afdelingslæger og 4 HU læger foruden et antal yngre læger i introstilling, KBU-forløb og HU i andre specialer.

Afdelingen er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø og stor medarbejdertilfredshed. Vi vægter uddannelse, samarbejde, faglig sparring og kollegialitet meget højt. Dertil kommer, at vi har et unikt og yderst velfungerende tværfagligt samarbejde i teams. Vores skemalægning er fleksibel, og vi er åbne over for individuelle ønsker om arbejdstilrettelæggelse.

Afhængig af dine interesser og kompetencer vil du få tilbudt et selvstændigt funktionsområde, og vi vil naturligvis tilgodese dine ønsker om subspecialisering i et af vores teams. F.eks. mulighed for deltagelse i KAG funktionen.

Du vil indgå i det kardiologiske bagvagtslag, der dækkes af speciallæger og HU-læger i kardiologi. Der er tilstedeværelsesvagt fra kl. 8.00 - 21.00 med efterfølgende vagt fra bolig. Der vil være begrænset udetjeneste i Sønderborg.

Afdeling for Hjertesygdommes sengeafdeling i Aabenraa har p.t. 18 sengepladser, men udvides i 2020 i takt med nedlæggelsen af de sidste hjertemedicinske senge på Sønderborg Sygehus. I tilknytning til sengeafdelingen findes også et hjertemedicinsk daghospital. De akutte patienter modtages på FAM.

Afdeling for Hjertesygdommes ambulatorium i Aabenraa har ca. 26.000 besøg pr. år omfattende:

  • Stort ekko ambulatorium inkl. TEE aktivitet, GUCH ambulatorium, stress ekkokardiografi og specialiseret onko ekkokardiografi
  • Invasiv funktion med ca. 1000 KAG undersøgelser årligt (overvejende radialis procedurer), ca. 200 pacemaker-implantationer/skift pr. år og implantation af loop recordere
  • Veletableret hjerte CT funktion
  • Hjerte MR funktion etableres pr. 1. januar 2020
  • Pacemaker og ICD ambulatorium
  • Holter monitorering, døgn blodtryksmåling og arbejdstest
  • Stor hjertesvigt og atrieflimren klinik og AK-center
  • Lipid klinik og rehabiliterings klinik

Vi arbejder tæt sammen med afdeling B, OUH og har fire ugentlige videobaserede konferencer.

På Sønderborg Sygehus drives et mindre hjertemedicinsk ambulatorium med ambulante og ekkokardiografiske kontroller. Der findes også hjertesvigtsklinik, atrieflimren klinik, holter ambulatorium og kardiel rehabilitering.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv kompetenceområder.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du kan se dig selv som vores nye kollega, så send din ansøgning senest d. 28/10 2020.

Du er også meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Lene Svendstrup Christensen, ph.D. på email: lene.svendstrup@rsyd.dk eller tlf.: 7797 6420.