Jobbet "Klinisk Psykolog til 3½-årigt vikariat til Psykiatrisk Klinik Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Havnevej 5, 1., 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Har du lyst til at arbejde selvstændigt samt blive en del af et velfungerende team, der arbejder tæt sammen tværfagligt? Lyst til at arbejde psykoterapeutisk individuelt og i gruppe?  Lyst til at præge din egen arbejdsdag? Lyst til at udrede komplekse patienter diagnostisk med særligt fokus på personlighedsforstyrrelse?

 

Da to af vores erfarne kliniske psykologer skal tage specialpsykologuddannelsen på meritordning søger vi nu i Psykiatrisk Klinik Roskilde en dygtig psykolog i et 3½-årigt vikariat 37 timer ugentligt.

 

Psykiatrisk Klinik behandler patienter med ikke-psykotiske lidelser inden for personlighedsforstyrrelser, angst, OCD og depression. Vi har behandling i henholdsvis hoved- og regionsfunktion for angst, OCD og personlighedsforstyrrelser.

Du vil i den ledige stilling primært skulle varetage udredning samt behandling af depression og personlighedsforstyrrelser.

 

Terapiformen ved depression er kognitiv behandling og mentaliseringsbaseret terapi ved personlighedsforstyrrelser. Behandlingen består af gruppe og/eller individuel terapi, som er tilrettelagt ud fra regionernes pakkeforløb. Forud for behandling foretages en grundig udredning og diagnosticering, hvor du som psykolog spiller en væsentlig rolle.

 

Pårørende og børn tilbydes samtaler.

 

Medikamentel behandling administreres af klinikkens læger, og sygeplejerskerne har opfølgende medicinsamtaler.

Personalet i Psykiatrisk Klinik Roskilde er en tværfaglig sammensat gruppe bestående af psykologer, psykiatere, sygeplejersker og sekretærer.

Vi foretager evaluering af behandlingsarbejdet og deltager i forskningsprojekter. 

Du kan læse mere om os her:

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/psykiatriskklinik-roskilde/Sider/default.aspx

 

Psykiatrisk Klinik betjener borgere i Roskilde, Greve og Lejre kommuner. Derudover har klinikken regionsfunktion for borgere med angst og personlighedsforstyrrelser fra hele Region Sjælland.

 

Om stillingen:

Er du dynamisk, aktiv, selvstændig, har en høj faglighed og glæder dig over at arbejde tværfagligt? Så er denne stilling måske noget for dig!

Målgruppen af patienter stiller høje krav til din faglighed såvel som til din personlige integritet.

Som psykolog består dit kliniske arbejde af psykoterapi individuelt såvel som i gruppe i samarbejde med klinikkens tværfaglige personale. Du indgår i visitationssamtaler, udredning, testarbejde og diagnosticering, psykoedukation, pårørende/børnesamtaler samt anden ambulant opfølgning med recovery strategien på sinde.

 

Du arbejder selvstændigt og deltager i klinikkens behandlings- og visitationskonference, og med din høje psykologfaglighed bidrager du i det tværfaglige samarbejde. Derudover deltager du selvfølgelig også i den planlagte undervisning og tværfaglige supervision.

 

 

 

Vi tilbyder dig:

 

  • Deltagelse i dynamisk og velfungerende tværfagligt samarbejde
  • Mulighed for at deltage i klinikkens fortsatte udvikling af behandling
  • Regelmæssig supervision
  • Faglig tilknytning til den øvrige psykologgruppe i Psykiatrien Øst

 

 

Dine kvalifikationer:

 

  • Autorisation og gerne specialistgodkendelse i psykoterapi
  • Erfaring med at arbejde i psykiatrien
  • Uddannelse og erfaring i kognitiv terapi/MBT
  • Erfaring med behandling af OCD, socialfobi og panikangst i grupper eller personlighedsforstyrrelser
  • Gode tværfaglige samarbejdsevner
  • Lyst til at deltage i videreudvikling af behandlingstilbuddet

 

Yderligere information:

Er du blevet nysgerrig og gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Dorrit Dilling-Hansen på telefon 5853 7660. Du er også velkommen til at komme på et uforpligtende besøg i klinikken.

 

Psykiatrien Øst er røgfrit område.

Psykiatrien i Region Sjælland indhenter straffeattest ved alle ny ansættelser.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Ansættelsen bliver i henhold til gældende overenskomst. Lønnen vil blive fastsat efter Ny- løns princippet, hvilket betyder i henhold til kvalifikationer, funktion og på længere sigt resultat.

 

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2019

 

Ansættelsessamtaler: Starten af uge 44

 

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.