Jobbet "To Sygeplejersker til Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Sengeafsnit 5. Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
En sygeplejerske til en fast stilling og en til et vikariat fra 1.12.19-31.10.20 begge stillinger er som udgangspunkt på 37 timer.

Som medarbejder på Neurocenter sengeafsnit 5 bliver du en del af et dygtigt og dedikeret team, der tværfagligt arbejder systematisk og målrettet med højtspecialiceret neurorehabilitering.

Neurologien er et område i rivende udvikling, og der pågår, i tæt samarbejde med vores forskning og udviklingsafdeling, flere spændende projekter i afdelingen, som sætter focus på kvalitetsudvikling af patientforløbene.

Om stillingen på sengeafsnit 5:
Den typiske patient på S5 kommer direkte fra det intensive forløb, og vi har fokus på højtspecialiseret neurorehabilitering fra første dag. De fleste patienter på afsnittet har dysfagi-problemer og derfor cuffede tracehaltuber, med behov for døgnmonitorering. Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og kognitive problemstillinger, og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet, i forhold til at bruge din sygeplejefaglige tilgang i patientens neurorehabilitering. Patienterne på S5 har en indlæggelsestid på 14 dage – 6 mdr.
Som sygeplejerske på Sengeafsnit 5 oplæres du til at kunne varetage udadgående funktion til de øvrige afsnit på Hammel Neurocenter hos patienter som bliver cirkulatorisk eller respiratoriske dårlige og som kræver hurtig intervention.

Tværfagligt vil du blive tilknyttet et fast team bestående af sygeplejersker, social – og sundhedsassistenter, fysio, - og ergoterapeuter, der i fællesskab står for den daglige pleje og træning af tre-fire patienter. Teamet suppleres yderligere af logopæd, socialrådgiver, neuropsykolog, læge og diætist, der har nær forbindelse til S5 og vores patienter.

Det tværfaglige samarbejde bygger på principperne i Relationel koordinering, dette kan du få et lille indblik i ved at se videoen her : https://drive.google.com/file/d/1YsYQGrNSGiM5vhiobUacawRGTFXPbL8z/view

Introduktion til sengeafsnit 5:
Din introduktion på S5 vil ske ved hjælp af et struktureret introduktionsprogram, hvor din tildelte mentor og den introduktionsansvarlige sygeplejersker, sammen med dig, tager ansvar for, at du bliver introduceret fyldestgørende til specialet. Den første måned følges du med din mentor og tæller ikke med i normeringen.

Vi lægger vægt på at:
  • Du ønsker at arbejde med neurorehabiliterende sygepleje
  • Du kan se dig selv i et tæt tværfagligt teamarbejde
  • Du vægter etableringen af relation til patient og pårørende højt
  • Du har interesse for akut og instrumentel sygepleje
  • Du ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø

Stillings og funktionsbeskrivelse kan findes her.

Organisatorisk:
Vi har på S5 9 sengepladser og til dagligt har vi et normeret fremmøde på 10 sygeplejefagligt personale i dagvagt, 7 i aftenvagt og 3 i nattevagt. Der er ergo- og fysioterapeuter i dagvagt og aftenvagt.

Vi arbejder i skiftende vagter med arbejde hver anden weekend, men der tilstræbes hver 3. Du skal regne med ca. 11 aften/nattevagter over 6 uger. Vi bruger systemet MinTid til vagtplanlægning, så du har mulighed for indflydelse på din vagtplan.

Om Hammel Neurocenter:
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn.
Neurorehabiliteringen er organiseret i fire specialer fordelt på kognitive og sensomotoriske sengeafsnit. Et sengeafsnit med speciale i den tidlige neurorehabilitering samt et Børn og Unge afsnit. Til hvert speciale hører desuden en klinik.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt ca. 700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 60 fysioterapeuter og 60 ergoterapeuter.

Om Hospitalsenhed Midt:
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til ”lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale, vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger:
Har du lyst at høre mere, eller at komme og besøge afsnittet, kontakt da ledende terapeut Mette Svane på tlf. 78419309 eller specialeansvarlige sygeplejersker Rikke Munch eller Randi Johnsen på tlf. 78419910.

Din ansøgning:
Din ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis og autorisationsID, skal sendes elektronisk og være os i hænde senest torsdag d. 25 oktober 2019.

Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 29. oktober 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.