Jobbet "Afdelingssygeplejerske til nyåbnet Karkirurgisk Afsnit under Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital - Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Vi søger dig, som har mod og lyst til at være med til at starte et nyt afsnit op. Du vil blive ansvarlig for både Karkirurgisk sengeafsnit og den ambulante funktion. Karkirurgisk Afsnit flytter fra Slagelse Sygehus pr. 1. januar 2020 til Sjællands Universitetshospital - Roskilde, under Kardiologisk Afdeling.

Du tilbydes at starte ansættelsen med oplæring i det karkirurgiske speciale på Slagelse Sygehus på den nuværende afdeling og derefter være med i en flytteproces d. 1. januar 2020 til nye omgivelser på Sjællands Universitetshospital - Roskilde.

I sengeafsnittet er der plads til 8 elektive/ subakutte karkirurgiske patienter. De fleste af patienterne starter deres forløb i Karkirurgisk Ambulatorium, som der er et tæt samarbejde med. De karkirurgiske patienter stiller høje krav til faglighed og kompetencer, da denne patientgruppe ofte har komplekse problemstillinger på grund af flere konkurrerende diagnoser, bl.a. medicinske og kardiologiske problematikker.

Vi modtager patienter, som skal have lavet procedurer i forhold til arteriesklerose samt anlæggelse af hæmodialysefistler. Derudover patienter til elektiv kirurgi som f.eks. aortaaneurismer, In situ bypass og crossover operationer. Der vil være et stort fokus på sårbehandling, bl.a. med VAC.

I afsnittet vil vi, som i resten af Kardiologisk Afdeling, lægge stor vægt på høj kvalitet i sygeplejen og arbejder målrettet med patientsikkerheden og den patientoplevede kvalitet.

Om Kardiologisk Afdeling

Kardiologisk Afdeling har 250 engagerede medarbejdere og ledere fordelt på 6 afsnit. Iskæmi afsnit B71, Arytmi afsnit B75, Deldøgnsafsnit B33, Kardiologisk Laboratorium, Kardiologisk Ambulatorium, Projektafsnit der er tilknyttet Klinisk Forskningsenhed og Karkirurgisk afsnit. Hvert afsnit ledes af en afsnitsledelse bestående af en overlæge og en afdelingssygeplejerske.

Afdelingen har regionsfunktion for pacemaker- og ICD patienter, KAG-, PCI - og ablationsprocedurer samt endokardit og arvelige hjertesygdomme. Der ud over har vi et veltilrettelagt rehabiliteringstilbud til de fleste patientgrupper.

Du vil få en betydningsfuld rolle i forhold til at udvikle Karkirurgisk Afsnit, især omkring hjemtaget og få en ny afdeling i fuld funktion. Dernæst fortsat fokus på at videreudvikle karkirurgisk sygepleje til universitetsniveau og endelig at forme og brande afsnittet, da hele Kardiologisk Afdeling i 2024 skal være helt i front på det nye hospital i Køge.

Du er selvfølgelig ikke alene. Som daglig ledelseskollega har du ud over medarbejdere, en afsnitsansvarlig overlæge, og du vil være en del af vores ledelsesteam på 15 deltagere. Teamet mødes regelmæssigt, og sammen udvikler vi vores ledelseskompetencer.

Sjællands Universitetshospital har en overordnet vision om at ’Patienten er alt’. Det betyder, at vi til hver en tid ønsker at tilbyde den bedst tænkelige pleje og behandling til patienten, som naturligvis involveres i alle mulige sammenhænge. På Kardiologisk Afdeling er vi meget bevidste om vores rolle og opgave i forbindelse med at sikre et højt fagligt og udviklende miljø. Det afspejler sig i vores hverdag, hvor vi målrettet arbejder med forbedringsarbejde, kvalitet, udvikling, uddannelse og forskning. Du kan rekvirere vores ’Sygeplejefaglig Strategi 2018 - 21’ og du bliver deltagende i arbejdet med strategien fremadrettet.

Vores samarbejde

Vi har fokus på afdelingssygeplejerskens rolle, da vi erkender, at kliniknær ledelse er det vigtigste for et godt arbejdsmiljø og som følgende deraf suveræn kvalitet med tilfredse patienter og pårørende.

Du vil modtage den sparring og coaching i din ledelse, som du har behov for.

Vi tilbyder bl.a.:

 • En afdeling, hvor afdelingsledelsen efterspørger og inddrager dig i beslutningsprocesserne og gennem dine gode ideer og forslag, skaber vi sammen vejen frem.

 • Rammer for forbedring af klinisk praksis i samarbejde med afdelingens nøglepersoner, arbejdsgrupper og kollegaer.

 • En afdeling med dedikerede kollegaer som har fokus på fortsat udvikling.

 • Et fagligt lærings- og sparringsmiljø med høj prioritering af uddannelse og fastholdelse af et godt læringsmiljø, som er solidt integreret i det daglige arbejde.

 • En velfungerende Klinisk Forskningsenhed bl.a. med en Post. Doc. Sygeplejerske indenfor sygepleje og en Professor indenfor kardiologi.

Dine kompetencer

 • Du har gerne ledelseserfaring fra et ambulatorium og/ eller sengeafsnit og gerne i kirurgisk sygepleje

 • Du har gerne lederuddannelse på Diplom og/ eller Masterniveau eller anden relevant uddannelse, eller du er motiveret for på sigt at opnå kompetencer på en af de nævnte niveauer

 • Du har overblik og kan organisere et afsnit med mange patientforløb

 • Du er ikke blot driftsleder, men er også strategisk, visionær og innovativ

 • Du er lyttende og tillidsbaseret i din ledelsesstil og uddelegerer gerne ansvar og opgaver, men samtidig er du parat til at påtage dig lederrollen, idet du er kulturskabende og smittende i din ledelsesstil

 • Du har god selvindsigt og kan tilegne dig nye ledelseskompetencer

 • Du er en god teamplayer og har flair for at videreudvikle vores velfungerende teams, så der fortsat opnås gode resultater

 • Du er struktureret, men har også en objektiv tilgang til problemløsning

 • Du forankrer din ledelsesstil relationelt og håndterer de eventuelle konflikter, der kan opstå i et objektivt og proportioneret perspektiv

Kontakt os

Hvis du er blevet nysgerrig, og vil vide mere om hvad stillingen indebærer, så er du meget velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Jytte Hykkelbjerg Bruhn på mobil 22 88 12 95. Du er også velkommen til at komme på besøg og høre nærmere om stillingen.

Ansøgningsfrist d. 27. oktober 2019

Samtaler finder sted onsdag d. 30. oktober 2019.

Ansættelsesdato efter aftale.

Som led i strategien ”Patienten er alt” inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh