Jobbet "Sygeplejerske i skiftende vagter til ungdomspsykiatrisk døgnafsnit" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Jobbet

Afsnittet er et åbent Ungdomsafsnit med plads til 11 døgnindlagte unge i alderen 14-17 år. Vi modtager unge med forskellige udfordringer og diagnoser. Størsteparten af de unge vi modtager er psykotiske, har svære personlighedsforstyrrelser eller har gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

I weekenden er vi sammenlagt med Ungdomspsykiatrisk Afsnit B206, et tilsvarende døgnafsnit for unge. Derudover samarbejder afsnittet med to nærliggende afsnit, som begge er lukkede ungdomsafsnit, hvor du skal kunne være behjælpelig i fx akutte situationer. På samme måde kan du rekvirere assistance til egen afdeling ved behov.

I samarbejde med pædagoger, sygeplejersker, læger, skolelærere, psykologer og socialrådgiver arbejder vi psykodynamisk og efter miljøterapeutiske principper. Struktur og forudsigelighed vægter vi højt og vi arbejder efter kontaktpersonsystemet. Vi arbejder med en kognitiv tilgang og har fokus på recovery.

Vi tilbyder

 • en stabil personalegruppe
 • engageret personale med høj kompetence og mange års erfaring indenfor specialet
 • et godt arbejdsmiljø
 • en grundig introduktion, samt mentorordning
 • supervision
 • fokus på kompetenceudvikling
 • undervisning

Vi forventer en sygeplejerske der

 • har erfaring med at arbejde med unge og deres pårørende, med fokus på recovery
 • har erfaring med psykiatrien
 • har kendskab til eller erfaring med miljøterapi og
 • har kendskab til eller interesse for kognitiv terapi
 • er omstillingsparat
 • kan arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
 • har gode samarbejdsevner

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst og principperne for ny løn.

Stillingen ønskes besat fra 1. januar 2020 eller snarest derefter. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge i skiftende vagter, inkl. weekendvagt ca. hver 3.-4. uge.

I henhold til lovkrav, skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra den ansøger, der indstilles til ansættelse.

Der indhentes yderligere, efter aftale med ansøger, referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer mm sendes elektronisk. Følg nedenstående link.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afsnitsleder, Rikke Munksgaard Mathiassen på tlf. 3864 0561 eller udviklingschef Tina Jacobsen på tlf. 38 64 0600.

Ansøgningsfrist er mandag den 18. november 2019 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 27. november 2019

Arbejdsgiver:

Region Hovedstadens Psykiatri,

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Glostrup

Nordstjernevej 6

2600 Glostrup

Telefon: 38 64 10 00

Web-adresse: www.buc-regionh.dk

 

http://cbasminside/