Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juels Vej 7, 2730 Herlev

Overlæge søges til Klinik 1, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital

En stilling som overlæge ved Afdeling for Kræftbehandling er ledig til besættelse den 1. januar 2020 eller snarest derefter. 

Afdeling for Kræftbehandling er opdelt i 6 klinkker, der hver ledes tværfagligt af en overlæge, en afdelingssygeplejerske og en ledende lægesekretær. Herudover repræsenterer Stråleterapien et selvstændigt område, ledet af en overlæge, en cheffysiker og en ledende områdesygeplejerske. 

Den ledige stilling ønskes besat af en bredt uddannet og erfaren speciallæge i onkologi eller intern medicin med dokumenteret onkologisk erfaring.  

Ansøgeren skal fungere i Klinik 1, som tager sig af behandling af patienter med hoved-, hals- og lungecancer. Ansøgeren skal fortrinsvis arbejde i den del af teamet, der behandler lungecancer. Der vil blive lagt vægt på, at den kommende overlæge kan varetage medicinsk behandling og strålebehandling af denne patientgruppe.  

Der vil desuden blive lagt vægt på kvalifikationer indenfor kommunikation og evne til at samarbejde både tværfagligt og med samarbejdende afdelinger. 

Vi tilbyder 

 • ansættelse i en højt specialiseret forskningsaktiv afdeling, hvor det er ambitionen at levere forskning af den bedst mulige kvalitet. Forskningen er samlet under Center for Kræftforskning, der består af Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling, Enhed for Klinisk Kræftforskning og Laboratoriet
 • ansættelse i en afdeling, der har en stor præ- og postgraduat uddannelsesopgave. Vi vil sammen med dig søge at efterkomme individuelle behov for uddannelse med henblik på opfyldelse af arbejds- og karrieremæssige ønsker 
 • målrettet fokus på at tilrettelægge og gennemføre kurative og palliative patientforløb af høj kvalitet 
 • en ansættelse, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med læger, sygeplejersker og sekretærer i teamet – og hvor det tværfaglige samarbejde i afdelingen er højt prioriteret.  

Vi forventer, at du  

 • er speciallæge i onkologi eller intern medicin med dokumenteret onkologisk erfaring i kemoterapi og stråleterapi  
 • på lige fod med afdelingens øvrige faste læger, varetager almene og specielle kliniske onkologiske funktioner ved at indhente og fortolke information, tage kliniske beslutninger og udføre procedurer inden for specialets og temaets arbejdsområder 
 • sikrer høj kvalitet i patientforløbene i samarbejde med andre personalegrupper 
 • samarbejder om patientbehandling- og forløb i multidisciplinære grupper på hospitalet, i regionen, nationalt og internationalt
 • er aktiv i afdelingens udviklingsarbejde og deltager i afdelingens ledelsesopgaver, herunder det strategiske arbejde  
 • i samarbejde med afdelingens øvrige overlæger og afdelingsledelsen er med til at sikre afdelingens forskning, udvikling og præ/post-graduate undervisning på et internationalt niveau 
 • samarbejder både tværfagligt og med samarbejdende afdelinger 
 • er åben, fleksibel og loyal – og har fokus på kommunikation. 

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae og publikationsliste. Publikationer skal ikke medsendes, men både det lægefaglige udvalg og ansættelsesudvalget kan siden hen indhente op til 10 publikationer, som ansøgeren anser for at være de vigtigste. 

Stillingsbeskrivelse og supplerende oplysninger kan fås hos ledende overlæge, dr. med. Lisa Sengeløv, 3868 2353. 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev Hospital
 • Kontaktperson
  Jytte Rokkedal
  Jytte.rokkedal@regionh.dk
 • Adresse
  Borgmester Ib Juels Vej 7, 2730 Herlev
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Klinisk onkologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2020
 • Regionens jobnr.
  220688
 • Quick-nr.
  382827
 • Ansøgningsfrist
  23-10-2019


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev Hospital
 • Adresse
  Borgmester Ib Juels Vej 7, 2730 Herlev
 • Kontaktperson
  Jytte Rokkedal
  Jytte.rokkedal@regionh.dk
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Klinisk onkologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2020
 • Regionens jobnr.
  220688
 • Quick-nr.
  382827
 • Ansøgningsfrist
  23-10-2019

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge søges til Klinik 1, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.