Jobbet "Vi søger en udviklingsterapeut" er udløbet

Region Midtjylland

Ergo- og fysioterapien, Herning

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
- der kan initiere faglig udvikling i en klinisk praksisorienteret hverdag i et nært og forpligtende samarbejde med kolleger, funktionsleder og samarbejdspartnere.  
 
Hospitalsenheden Vest, Neurologi og Fysio-Ergoterapi, søger 1 udviklingsterapeut til Regionshospitalet Herning, med start den 1. januar 2020. I starten af 2021 flytter vi til Regionshospitalet Gødstrup, her vil udviklingsterapeuten blive tilknyttet de Medicinske specialer.
 
Ergo- og fysioterapi, Regionshospitalet Herning er en del af Neurologi og Fysio-ergoterapi, afdelingen består af det neurologiske speciale og af hospitalsenhedens ergoterapeuter og fysioterapeuter som yder service til alle Hospitalsenheden Vest´ somatiske kliniske specialer.
Hospitalsenheden Vest servicerer ca. 300.000 borgere og er i fortløbende proces mod samling af alle specialer i et nyt hospital, Regionshospitalet Gødstrup. På hospitalet hjemmeside kan du orientere dig om vort holdnings- og værdigrundlag.  
Afdelingsledelsen udgøres af den ledende neurologiske overlæge, den ledende oversygeplejerske og chefterapeuten. Vi har tværfaglig funktionsledelse med en ledende terapeut for hver af vores terapeutgrupper, to på Regionshospitalet, Holstebro og en på Regionshospitalet, Herning.
 
Lidt om Ergo- og fysioterapi, Regionshospitalet Herning
Vi er foruden udviklingsterapeuten, 20 fysioterapeuter, 8 ergoterapeuter, 1 sekretær og 1 ledende terapeut.
Ergo- og fysioterapeuterne løser opgaver i husets kliniske specialerne på Regionshospitalet Herning, og terapeuterne arbejder teams i forhold til specialerne: Børn og Unge, Medicin og Hjertesygdomme, Palliation og Onkologi, Gynækologi og Obstetrik samt Kirurgi, Intensiv og Akut. Udviklingsterapeuten er på nuværende tidspunkt tilknyttet teamet Kirurgi, Intensiv og Akut.
 
Hvad laver en udviklingsterapeut
Som udviklingsterapeut har du to primære opgaver, dels en udviklingsopgave hvor fokus er udvikling og evidens basering af de fysio- og ergoterapeutiske tilbud til patienterne og dels en klinisk opgave hvor du arbejder med patientbehandling. Stillingen er en fuldtidsstilling hvor ½-delen er målrettet udviklingsaktiviteterne og den anden ½-del det kliniske arbejde sammen med kollegerne.   
 
Som udviklingsterapeut skal du sammen med funktionslederen og kollegerne systematisk arbejde med udvikling og implementering af ny viden, baseret på forskning og/eller praksisudvikling, med det formål at fremme såvel faglig udvikling som kvalificering af de tilbud der ydes patienterne.
Du skal skabe det faglige overblik, og introducere kollegerne til de metodiske tilgange, der er nødvendige, for at opfylde intentionerne om at vi inddrager og kvalificerer nyeste viden. Dette fordrer bla overblik samt gode evner i at formulere og tydeliggøre, hvor vi er på vej hen.

Vi vægter et tæt samarbejde med samarbejdende afdelinger, hvor bestræbelserne på at sikre smidige patientforløb går hånd i hånd med at udvikle en velfungerende og effektiv hospitalsenhed, der forbereder sig på indflytning i Regionshospitalet Gødstrup. Patienternes behov og ønsker er udgangspunktet for varetagelse af de sundhedsfaglige aktiviteter. Du skal have flair for det tværgående samarbejde, idet det er afgørende for patientens videre forløb at kontakten til samarbejdspartnerne er smidigt, velfungerende og hviler på et gensidigt og respektfuldt fagligt grundlag. 
Processen frem mod udflytningen til det nye Regionshospitalet Gødstrup. indebærer bla, at vi arbejder med terapeuternes involvering og fremmøde i de forskellige specialer, med henblik på at højne det tværfaglige teamsamarbejde omkring velkoordinerede patientforløb og sikre sammenhæng i overlevering til kommunerne. Udviklingsterapeuten har en central rolle i denne proces og vil komme til at samarbejde med udviklingsansvarlige fra specialerne.
 
I det kliniske arbejde understøtter du et tværfagligt teambaseret koncept. Du har en pædagogisk og anerkendende tilgang. Du indgår sammen med kollegerne i de fælles bestræbelser på at løse de daglige udfordringer i fordomsfri dialog, således at alle føler sig hørt og værdsat uanset baggrund og personlighed.
  
Vi søger en kompetent og innovativ udviklingsterapeut med grunduddannelse som fysioterapeut eller ergoterapeut, samt relevant efteruddannelse på kandidatniveau.
Vi søger en udviklingsterapeut med mod og lyst til at udvikle vores praksis og bidrage til at flytte vores fag.
Vi ser gerne at du har klinisk erfaring fra hospitalsverdenen herunder kendskab til MidtEPJ og MedCom eller erfaring med tilsvarende. Erfaring fra lignende udviklingsfunktioner vil være et klar plus.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Stillingen er på 37 timer pr uge, arbejdstiden er mellem 7.30 og 16.00.
Der vil alt efter kompetencer kunne forekomme enkelte arbejdsdage til kl. 17.00 samt enkelte weekender i løbet af året.
 
Ferie og fridage planlægges i dialog med den ledende terapeut og kollegerne i teamet. 
 
Se Stillings- og funktionsbeskrivelse

Har dette vakt din interesse kan du søge yderligere oplysninger om stillingen, personprofil og rekvirere information hos chefterapeut, Peter Seebach, tlf. 2524 8554 /mail petsee@rm.dk eller hos ledende terapeut, Britta Knudsen, tlf. 2178 1079/ brknud@rm.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest
 
Ansættelsessamtaler finder sted den 14. november 2019 på Regionshospitalet Herning.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”søg job”.
Vedhæft din ansøgning og dit CV senest den 7. november 2019.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.