Jobbet "Ledende overlæge, Klinisk Epidemiologisk Afdeling" er udløbet

Region Midtjylland

Klinisk Epidemiologisk Afdeling

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Stillingen som ledende overlæge i Klinisk Epidemiologisk Afdeling (KEA), Aarhus Universitetshospital (AUH), er ledig til besættelse med tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Vi søger en innovativ, analytisk og inddragende ledende overlæge med en tydelig profil indenfor klinisk epidemiologi, der evner at navigere i og stå i spidsen for en kompleks afdeling med en markant international profil. 

Afdelingen
KEA er en forskningsafdeling ved Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Afdelingen er organiseret som en juridisk enhed under Aarhus Universitet og driver fri og uafhængig forskning på højeste internationale niveau inden for universitetslovens rammer. 

KEA består af cirka 70 fuldtidsansatte medarbejdere aktuelt med syv forskellige nationaliteter; fem fuldtids- og fire deltidsprofessorer, fem overlæger, 25 biostatistikere, flere yngre læger, cirka 30 ph.d.- og forskningsårsstuderende og administrative medarbejdere. 
Afdelingen anvender epidemiologiske metoder til at undersøge patientpopulationers prognose i bred forstand og beskæftiger sig med mange forskellige forsknings- og rådgivningsopgaver og publicerer omkring 230 videnskabelige artikler årligt. KEA er særlig på den måde, at eksterne bevillinger og kontraktforskning udgør 85 procent af det totale forbrug. 

Den ledende overlæge udgør sammen med den kliniske lærestolsprofessor afdelingsledelsen i KEA. Den ledende overlæge bliver ansvarlig for anvendt epidemiologi vedrørende rådgivning af Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital, og den kliniske lærestolsprofessor leder afdelingens forskning inklusiv kontraktforskning.  


Vi tilbyder en stilling som ledende overlæge på et højtspecialiseret universitetshospital i en ambitiøs afdeling, hvor
  • vi prioriterer høj, faglig kvalitet i alle opgaver
  • der er en stor forsknings- og uddannelsesaktivitet
  • der er et tæt samarbejde med udenlandske universiteter
  • vi taler engelsk og ser vores mange nationaliteter og tværfaglighed som en stor styrke 

Kvalifikationerne
Stillingen som ledende overlæge skal besættes med en læge med indgående forskningserfaring indenfor klinisk epidemiologi minimum på ph.d.- eller disputatsniveau kombineret med praktisk ledererfaring fra en fagligt, styret organisation herunder gerne klinisk erfaring.

Den ledende overlæge skal være respekteret for sine faglige kompetencer, have indgående forsknings- og undervisningserfaring og være vant til at samarbejde med internationale, akademiske institutioner.

Vedkommende har en ledelsesstil med fokus på synlighed og nærvær, og søger dialog med lærestolsprofessoren og andre ledende medarbejdere, inden der træffes beslutninger. Den ledende overlæge skal evne at balancere, dels at kunne stå ved sine beslutninger, dels at besidde egenskaberne til at være både smidig og omstillingsparat i en kompleks organisation.   

Løn- og ansættelsesforholdene
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.

Yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte lægefaglig direktør, Claus Thomsen, på 2913 5849 eller på claus.thomsen@rm.dk eller nuværende ledende overlæge for KEA, Henrik Toft Sørensen på 8716 8215 eller på henriser@rm.dk

Se Stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Du skal stile ansøgning, CV og andre relevante bilag elektronisk til AUH's hospitalsledelse via nedenstående link.

Ansøgning skal være fremme senest den 20. november 2019. Første ansættelsessamtale forventes afholdt den 6. december 2019. Anden ansættelsessamtale forventes afholdt den 16. december 2019. Mellem første og anden ansættelsessamtale vil der blive gennemført personlighedstest.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.