Jobbet "Afdelingslæge søges til Onkologisk afdeling Sjællands Universitetshospital, Næstved" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Rådmandsengen 5, 4700 Næstved

Dit næste skridt
 

Afdelingslæge søges til Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital. Primær funktion på matriklen i Næstved.

 

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

 

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

 

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde og Næstved til de nye bygninger i Køge.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2024, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

 

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

 

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder i Region Sjælland består af de fusionerede onkologiske afdelinger i Næstved og Roskilde som administrativt er lagt under Sjællands Universitetshospital. Ud over medicinsk onkologi har afdelingen integreret stråleterapi, palliative teams og palliativt sengeafsnit. Den sammenlagte afdeling betjener 820.000 borgere med 114.000 ambulante besøg, 13.000 sengedage årligt. Vi er ca. 330 medarbejdere fordelt på flere faggrupper, heraf huser vores afdeling i Næstved cirka 200 medarbejdere fordelt på 4 diagnoseteams, 2 sengeafsnit og en stråleterapi med 5 acceleratorer i nybyggede faciliteter.

Afdelingen vil fra 2024 indgå i det kommende Sjællands Universitetshospital Køge og skal på det tidspunkt være en højt specialiseret klinisk onkologisk afdeling med fuldt udbygget behandlings-, forsknings- og uddannelseskapacitet.

På matriklen i Næstved behandler vi, ud over stråleterapi, brystkræft, prostata- og blærekræft, hoved-hals kræft og lungekræft. De tre første er regionale funktioner mens behandling af lungekræft ligger både i Næstved og Roskilde. Der ud over laves strålebehandling af en række sygdomme. Afdelingens palliative enhed har senge og udekørende/ambulant funktion fra Næstved, Slagelse og Nykøbing F.

 

Onkologisk Afdeling udvider også på forskningsområdet. Der er de sidste 2 år ansat 3 professorer og opstartet 4 ph.d. forløb i afdelingen.

 

Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling. Vi er i gang med at skabe et fuldt udbygget Universitetshospital. Vil du med på holdet?

 

Lige nu har vi især brug for 1 ekstra afdelingslæge på matriklen i Næstved. Afhængig af ansøgers kvalifikationer og præferencer er der en del muligheder for tilpasning af stillingens konkrete indhold både inden for medicinsk onkologi, strålebehandling og forskning. Kontakt os gerne inden ansøgning for at høre nærmere om mulighederne.

 

Kvalifikationer

Stillingerne ønskes besat med en speciallæge med kompetencer inden for klinisk onkologi og/eller radioterapi.

Vi søger en person, der med sine faglige og personlige kvalifikationer kan samarbejde på tværs af faggrænser og specialer, og som har lyst til at engagere sig i et teambaseret klinisk arbejde som også kan omfatte forskning, administrativt arbejde og udviklings- og innovationsarbejde.

Vi søger en person der ikke er bange for at tænke kreativt og utraditionelt i det vedvarende arbejdet med at forme patientforløb karakteriseret ved gode patientoplevelser og suveræn faglig kvalitet. En person, der med sin entusiasme kan motivere sine kolleger og være med til at skabe fremtidens kliniske onkologiske afdeling i Region Sjælland.

 

Vagt og arbejdstid

Speciallæger forventes fra 1 februar 2020 at indgå i fælles bagvagt med Næstved. Bagvagten er med fremmøde i Roskilde kl. 8 til cirka 18, efterfulgt af beredskabsvagt fra hjemmet. Bagvagten dækker 28 onkologiske senge i Roskilde og 10 senge i Næstved. Der er forvagter i fremmøde i både Næstved og Roskilde.

 

Almindelig dagsarbejde ligger 8 – 15:24. Vi har daglige eftermiddags/aften ambulatorier, typisk 15:24 – 18:30, og der er dermed mulighed for at veksle mellem lange arbejdsdage og afspadsering.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

 

Ansøgning

Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/Administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

 

Ansøgere bedes i ansøgningen, med bedst mulig dokumentation, forholde sig konkret til de 7 kompetencer.

 

Samtaler afholdes 26 november fra kl. 14 i Næstved.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen (41 41 18 01).

 

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh