Jobbet "Vicedirektør med lægefaglig baggrund" er udløbet

Landssygehuset

J.C. Svabosgøta, 100 Torshavn

Dit næste skridt

Som vicedirektør med lægefaglig baggrund for Det Færøske Sygehusvæsen har du mulighed for at gøre forskel i en optimering af den samlede aktivitet i sygehusvæsenet samt sikre en målbevidst kvalitets og udviklingsproces.
Foruden at være ansat som vicedirektør med lægefaglig baggrund for hele sygehusvæsenet skal du også fungere som lægefaglig rådgiver og sparringspartner for ministeriet. Vicedirektøren med lægefaglig baggrund er den øverst ansvarlige læge i det færøske sygehusvæsen, og indgår sammen med sygehusdirektørerne og vicedirektørerne i ledelsen af sygehusvæsenet.
De vigtigste opgaver bliver i hovedtræk:

 • at indgå i den strategiske planlægning og arbejde sammen med den øvrige direktion,
 • at have ansvar for den overordnede lægefaglige drift og udviklingsproces,
 • at være medansvarlig for implementeringen af de overordnede mål, strategier og fokusområder,
 • at være medansvarlig og aktiv i budgetoverholdelse og budgettiltag,
 • at kunne begrunde og dokumentere overordnet koordinering, fordeling og omfordeling af lægefaglige ressourcer,
 • at initiere samarbejde mellem sygehusene,primær sundhedstjeneste, socialvæsen og uddannelsesinstitutioner
 • at få aftaler på plads med udenlandske sygehuse og konsulenter.

Vi forventer, at du har:

 • Uddannelse og autorisation som speciallæge.
 • Uddannelse og/eller ledelsesmæssig erfaring.
 • Indsigt og forståelse for budgetstyring.
 • Indgående kendskab til opgaver og udvikling inden for sygehus- og sundhedsområdet.
 • Kreativ og fri i forhold til vanetænkning, evne og vilje til at prioritere opgaver.
 • Gode samarbejds- og kommunikationsevner.
 • Ansøgere, der ikke behersker det færøske sprog, skal være villige til at lære at læse og forstå sproget.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Fíggjarmálaráðið (det færøske finansministerium) og Foreningen af Speciallæger på
løntrin 53 ud over tillæg.
Ansættelsesmyndigheden er Sundhedsministeriet. Ansættelsesområdet omfatter Sundhedsministeriet samt institutioner under ministeriet. Nærmeste overordnede er direktøren for Det Færøske Sygehusvæsen.

Den ansatte skal tåle mulige ændringer i stillingen.
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos Turid Arge, departementchef for Sundhedsministeriet, turid.arge@hmr.fo, tlf. +298 304050 eller hos Steinar Eirikstoft, direktør for Det Færøske Sygehusvæsen, steinar@ls.fo, tlf. + 298 304500, lokal 1001.
Ansøgningsfristen er 18. november 2019.


Ansøgninger med kopi af relevante papirer og
CV skal sendes til:
Heilsumálaráðið
Eirargarður 2
FO-100 Tórshavn
eller hmr@hmr.fo
Om det Færøske Sygehusvæsen
Det Færøske Sygehusvæsen består af tre
sygehuse foruden Patienthotellet i Købehavn.
Landssygehuset har ca. 133 sengepladser
inden for det somatiske samt
psykiatriske område, og sammenlagt ca. 870
ansatte. Landssygehuset samarbejder med
flere sygehuse udenlands, og arbejder
konsulenter inden for flere specialer
regelmæssigt på sygehuset. Klaksvig
Sygehus har ca. 24 sengepladser inden for
det somatiske område og sammenlagt ca.
120 ansatte. Foruden de fastansatte læger
arbejder flere speciallæger regelmæssigt på
sygehuset. Suderø Sygehus har 26 sengepladser
inden for det somatiske område og
sammenlagt arbejder ca. 110 ansatte på
sygehuset.
Flere oplysninger om sygehusene kan ses på
deres hjemmesider – www.ls.fo, www.ks.fo
og www.ssh.fo.