Jobbet "Koordinerende jordemoder/sygeplejerske til Obstetrisk klinik, Center for sårbare gravide og barslende" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Juliane Marie Centret  

Obstetrisk klinik, afsnit 4021, søger en koordinerende sygeplejerske/jordemoder pr. 1. januar 2020 eller efter nærmere aftale. Stillingen er på 37 timer ugl og primært en dagfunktion. På 6 uger vil du skulle have ca. 5 aften/nattevagter, desuden skal du arbejde hver 3. weekend fortrinsvis i dagvagt.  

Organisatorisk består Obstetrisk klinik af en klinikledelse (Klinikchef, Chefjordemoder og Oversygeplejerske) som refererer til Centerledelsen i JMC. Selve Obstetrisk klinik består af jordemodercenter, svangreambulatorium, diabetes ambulatorium, svangregang, fødegang, ammeambulatorium, barselshotel og efterfødselsambulatorier, barselsgang for somatiske syge samt barselsgangen 4021; Center for Sårbare Gravide og Barslende. Hvert afsnit er repræsenteret ved en funktionsledelse som referer til klinikledelsen.

Afsnit 4021 består personalemæssigt af ca. 13 sygeplejersker og jordemødre, en koordinerende jordemoder/ sygeplejerske og en vicechefjordemoder. Vicechefjordemoderen sidder i afdelingsledelse med den til afdelingen tilknyttede overlæge.  

Du vil skulle indgå i et tæt samarbejde med vicechefjordemoderen, omkring de daglige funktioner i afdelingen bl.a. koordinere patientforløb, fokus på familiedannelse og tidlig indsats, supervisere personalet samt udviklingstiltag i afdelingen.

Afsnit 4021 er en afdeling med plads til 10 patienter. Vores patientgrundlag er sårbare svangre og barslende kvinder med psykiatriske diagnoser og/eller socialt belastende livssituationer. Vi varetager desuden alle foetus mors post partum forløb.

Vi arbejder ud fra princippet om tildelt patientpleje og helhedsorienteret og sammenhængende patientforløb, og i vores daglige arbejde har vi et tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. læger, teamjordemødre, psykologer, socialrådgiver og sociale myndigheder.  

Obstetrisk klinik er desuden karakteriseret ved et godt tværfagligt samarbejde afsnittene imellem, samt et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.  

Ønskede faglige kvalifikationer:  

 • Uddannelse og autorisation som jordemoder eller sygeplejerske
 • Min. 2 års erfaring
 • Erfaring fra psykiatri eller lignende
 • Erfaring med at arbejde med sårbare familier (familiedannelse)
 • IT-kendskab på brugerniveau
 • Relevant efteruddannelse eller ønske herom  

 Ønskede personlige kvalifikationer:  

 • Lyst og evner for ledelse
 • God til at give og modtage feedback
 • God til at undervise/supervisere
 • Være nysgerrig og opsøgende
 • Have interesse i at arbejde med kvalitetssikring og udvikling
 • Være bevidst om egen rolle ift. konflikthåndtering
 • Kunne rumme en travl og udfordrende hverdag  

Vi tilbyder:  

 • Et godt ledernetværk på tværs af klinikken
 • En afdeling med et spændende speciale i konstant udvikling
 • En afdeling med store udviklingsmuligheder
 • Et godt arbejdsmiljø  

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  

Ansøgningsfrist er onsdag d. 13. november 2019 kl. 12.00.  

Samtaler forventes afholdt i uge 48.

Søg stillingen via linket.

Hvis du vide mere om stillingen og/eller ønsker at rekvirere stillingsbeskrivelse, er du meget velkommen til at kontakte vicechefjordemoder Hlin Mogensdottir på mail: hlin.mogensdottir@regionh.dk eller tlf. 35450743 eller oversygeplejerske Pernille Emmersen på mail: anne-pernille.emmersen@regionh.dk eller tlf.: 35458298.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.