Jobbet "PraksisUddannelsesKoordinator (PUK) til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Alleen 15, 4180 Sorø

Dit næste skridt

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland søger en PUK der, i samarbejde med regionens øvrige 5 PUK’er, skal varetage koordineringen af den alment medicinske lægeuddannelse i Region Sjælland.

Koordineringen vil omfatte uddannelsesforløb i klinisk basisuddannelse (almen praksis) samt introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i specialet almen medicin.

Du vil primært komme til at arbejde med de alment praktiserende tutorlægepraksis, der er beliggende i regionens sydlige del.

Der er ikke noget fast arbejdssted, da dine arbejdsopgaver dels foregår telefonisk, pr. mail og dels som møder i bl.a. Regionshuset i Sorø eller i de tutorpraksis, som du tilknyttes.

Arbejdsopgaver:

• Fordeling af uddannelseslæger til almen praksis i Region Sjællands sydlige del

• Planlægning af uddannelsesdage for læger under uddannelse i almen medicin

• Supervision af tutorlæger

• Håndtering af eventuelle problemstillinger i forbindelse med uddannelsen

• Afholdelse af regionens halvårlige tutorlægemøder

• Deltagelse i netværk for Uddannelse i almen medicin i Region Sjælland (ca. 4 møder pr. år)

• Koordinere uddannelsen i det specialespecifikke uddannelsesråd for almen medicin i Region Øst (AMUR).


Kvalifikationer:

Du skal have erfaring som alment praktiserende speciallæge (ydernummer) i Region Sjælland. Endvidere skal du have erfaring som tutor og en tutoruddannelse godkendt af Region Sjælland.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til lægepraksis i Region Sjællands sydlige del.

Vi lægger endvidere vægt på, at du:

• har interesse for uddannelse af nye læger samt er motiveret for at bidrage til udviklingen af den lægelige videreuddannelse i Region Sjælland

• har kendskab til de problemstillinger, der relaterer sig til kvalitet, rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger i Region Sjællands yderområder

• formår at agere som både lægefaglig- og uddannelsesmæssig ekspert og som repræsentant for Region Sjælland som ansættelsesmyndighed

• har dokumenteret pædagogisk uddannelse (Changing the Culture, medicinsk pædagogik, vejlederkurser eller
   lignende) eller gennemfører dette snarest muligt efter tiltrædelsen

• har erfaring med klinisk vejledning

• har erfaring med administration og ledelse

• har erfaring med formidling/undervisningsvirksomhed

Du må forvente at skulle benytte egen bil i stillingen. Der ydes kørselsgodtgørelse efter Region Sjællands gældende regler.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en deltidsstilling på 19 timer pr. måned og vil blive aflønnet som en personlig ordning med en timeløn på kr. 835,58 (1. Januar 2018 niveau).

Der udbetales feriegodtgørelse svarende til 12,95 %.

Der ydes ikke pension af honoreringen.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2020 eller snarest muligt.

Ansættelsen er placeret i Sundhedsstrategisk Planlægning, Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Regionshuset i Sorø.

Yderligere information
Vil du vide mere om jobbet eller Sundhedsstrategisk Planlægning er du velkommen til at kontakte teamleder Anna Sofie Lai Christiansen, Sekretariatet for lægelig videreuddannelse, Sundhedsstrategisk Planlægning, Region Sjælland, anssc@regionsjaelland.dk, mobil 24 45 54 59 eller til PUK Helge Madsen, hema@regionsjaelland.dk, mobil 20 67 57 44.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 10. december 2019 i Regionshuset i Sorø.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 18.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.