Jobbet "Er du på vej til at blive geriater - eller søger erfaring med ældre patienter med psykiatriske lidelser? Så søger Psykiatrisk Center Amager dig som læge til alsidigt og lærende job i ældrepsykiatrisk udeteam" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt

Her er en unik mulighed for dig som YL til at lære mere om tværfaglige behandlingsforløb og tværsektorielt samarbejde og opnå erfaring med kontinuitet i behandlingen – måske det, du mangler inden du søger en H-stilling?

Psykiatrisk Center Amager har et specialiseret ambulant team for ældre patienter med psykiatriske lidelser, hyppigst skizofreni, bipolar og unipolar affektiv sindslidelse.

Teamet er et udgående ambulant behandlingstilbud i dagtiden. Det betyder, at teamet varetager planlagte forløb og iværksætter den støtte, der skal til i ustabile og akutte faser. I det daglige opsøger teamets læger og sygeplejersker patienterne i eget hjem, på plejehjem og under indlæggelse således at teamets erfaringer med patienterne i det ambulante udnyttes bedst muligt når patienten er indlagt.

Udover funktion mandag og tirsdag i dette afsnit, vil du gå stuegang i det ældrepsykiatriske døgnafsnit tre dage ugentligt – onsdag, torsdag og fredag. Stillingen er således vagtfri.

Teamet består af en afsnitsledende overlæge (for både ambulant og døgnafsnit), en speciallæge i almen medicin - og så en YL. Herudover er der sygeplejersker og en psykolog. Døgnafsnittet har en afdelingssygeplejerske samt tværfaglige i form af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeut og socialrådgiver.

Som YL vil du have nem adgang til supervision fra to speciallæger med erfaring i teamet. Da teamet arbejder opsøgende, skal du have ret til selvstændigt virke. Man er oftest to til samtalerne og følges med en erfaren sygeplejerske på udebesøgene.

Teamet hører til på Digevej matriklen sammen med døgnafsnit, hvorfor der er god mulighed for videreuddannelse, et godt kollegialt miljø samt flere gange ugentlig, lægefaglig undervisning på centeret.

Om Psykiatrisk Center Amager:
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse.

Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam, OPUS Ambulatorium og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.

Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet.

Du kan læse mere om centret her

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen er vagtfri 37 timer ugentligt i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er ledig fra den 1. januar 2020 eller efter aftale.

Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her

Ansøgningsprocedure
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt CPR-nr., CV, autorisation/eksamensbevis og oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder.

Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afsnitsledende overlæge Carsten Schou, mail: carsten.schou@regionh.dk eller René Sjælland, klinikchef, på mail rene.sjaelland@regionh.dk og tlf. 21729501.

Ansøgningsfrist: Mandag den 25.november 2019.