Jobbet "Kombineret stilling som forskningsansvarlig overlæge og klinisk lektor til Kirurgisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland" er udløbet

Region Nordjylland

Kirurgi: Læger

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
Regionshospital Nordjylland - Et bedre liv i toppen af Danmark

Kirurgisk Afdeling på Regionshospital Nordjylland, Hjørring søger pr. 01.12.2019 eller efter aftale en overlæge i en kombineret stilling som forskningsansvarlig overlæge og klinisk lektor med visioner og blik for udviklingsmuligheder.
 
Stillingen:
Stillingen er en delestilling, hvor du 60% af arbejdstiden indgår som kirurgisk overlæge i den daglige klinik. De resterende 40 % arbejder du dels som forskningsansvarlig overlæge med implementering og gennemførelse af klinisk forskning i afdelingen med støtte fra Center for Klinisk Forskning (CKF), og dels som klinisk lektor med ansvar for undervisning af kandidatstuderende fra Aalborg Universitet (1. hold september 2020) på klinisk ophold ved Regionshospital Nordjylland.

Som forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, er du 
 • overlægekvalificeret speciallæge i kirurgi
 • forskningsaktiv og lektorkvalificeret, eller tilsvarende
 • igangsætter og facilitator af forskningsprojekter inden for det kirurgiske speciale
 • interesseret og åben i forskningsvejledning af kandidat og phd. studerende 
 • del af relevante netværk for kirurgisk forskning regionalt og nationalt bevidst om din funktion som rollemodel og samarbejdspartner klinisk og forskningsmæssigt
Vi tilbyder
 • et godt arbejdsklima i en afdeling, præget af høj produktivitet, med kvalitet og sikkerhed som faste mål.
 • plads til nye forskningsinitiativer
 • mulighed for høj grad af selvstændighed i forskningsarbejdet, understøttet af afdelingsledelsen 
 • fast plads i Udvidet Afdelingsledelse
 • et efterhånden solidt forskningsmiljø på Regionshospital Nordjylland opbygget gennem Center for Klinisk Forskning , som skal udbredes til kirurgisk afdeling
   
Om afdelingen

Kirurgisk Afdeling er placeret i Hjørring og Frederikshavn. I Hjørring er der en akut modtagefunktion med et stort flow og en stor elektiv funktion. Der er i Hjørring i 2017 foretaget ca. 4000 operationer/procedurer og ca.  4300 endoskopier. I Frederikshavn foretages ca. 2500 endoskopier (primært patienter i forbindelse med tarmkræftscreening). Den kirurgiske lægestab er normeret til i alt 14 overlæger inkl. 1 ledende overlæge, 1 uddannelsesansvarlig og 1 forskningsansvarlig overlæge og syv afdelingslæger. Heraf to delestillinger med Aalborg Universitetshospital. Derudover er der ansat 13 uddannelsessøgende læger.
Nærmeste eksterne samarbejdspartner er Aalborg Universitetshospital, hvortil visse cancerforløb overgår. Samarbejdet dækker desuden akutte patienter.


Vilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Ansøgning:
Ansøgningsfrist: 22. november 2019.
Ansøgeren vil blive bedømt efter de 7 lægeroller.

Søg stillingen via SØG JOB funktionen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nina Wensel, tlf. 97 64 05 39 / 20 13 40 74.