Jobbet "Afdelingslæge til Anæstesi- og Intensivafsnit, Aalborg Universitetshospital i Thisted" er udløbet

Region Nordjylland

Anæstesi: Læger, Thisted

Højtoftevej 2, 7700 Thisted

Dit næste skridt

Aalborg Universitetshospital, Thisted søger en afdelingslæge til et barselsvikariat med vagtforpligtigelse for det anæstesiologiske og intensivmedicinske område

Et 1 årig barselsvikariat som afdelingslæge for anæstesiologi, intensivmedicin og smertemedicin ved Aalborg Universitetshospital, Thisted er ledig til besættelse snarest muligt og frem til 31. oktober 2020.

Stillingen ønskes besat af en speciallæge i anæstesiologi med bred klinisk erfaring og interesse for undervisning og projektarbejde indenfor faget.

Afsnitsprofil
Aalborg Universitetshospital, Thisted har hele den nordvestlige del af Region Nordjylland som optageområde (knap 90.000 borgere).  

Anæstesi- og Intensivafsnittet er lægefagligt normeret med:
1 ledende overlæge
3 speciallæger i overlægestilling
4 speciallæger i afdelingslægestilling
 
Ledelsen foregår dialogbaseret i samarbejde med de respektive afsnitsledere i Anæstesiafsnittet og Intensivafsnittet.
 
Anæstesiafsnittet servicerer tre operationsstuer i det centrale operationsafsnit samt to operationsstuer i Center for Planlagt Kirurgi (sammedagskirurgi).
Der ydes anæstesiologisk service for organkirurgi, ortopædi, gynækologi og obstetrik. Reetablering af ØNH operationer er i gang.
Desuden er afsnittet ansvarlig for anlæggelse af epiduralkateter til fødende og akutterapi til nyfødte i kritisk tilstand.
 
Akutmodtagelse
Anæstesien er ansvarlig for modtagelse, akutterapi og transport af akutte patienter. Akutkirurgi og akut traumemodtagelse foregår på Aalborg Universitetshospital.
 
Afsnittet registrerer i DAD 4. (Dansk Anæstesidatabase 4). Der er tæt samarbejde med regionens sygehuse og fælles voksen- og børnetransport af kritisk syge patienter.
 
Apparatur bliver løbende opdateret.
 
Elektive anæstesiologiske tilsyn foregår centralt i et anæstesiambulatorium. Vi er i gang med at etablere et tværfagligt smerteteam. Rapid Responseteam er etableret.
 
Anæstesi- og Intensivafsnittet har uddannelsesfunktion for intensivsygeplejersker, anæstesisygeplejersker og Falckreddere under praktik.
 
Intensivafsnittet består af 3 intensive og 2 intermediære senge.
Afsnittet arbejder sammen med intensivkoordinationen i Aalborg. Der registreres i DID via KOORINT (Dansk Intensivdatabase).
Alle senge er udstyret med tidssvarende overvågningsudstyr for et niveau 2 intensivt afsnit.
 
Opvågningsafsnittet har fem pladser plus 1 bufferseng, alle udstyret med tidssvarende overvågningsudstyr.
 
Dine opgaver
 • Du deltager i vagtdækningen i tilstedeværelsesvagt (syv-skiftet vagt)
 • Du medvirker aktivt som underviser af yngre læger og sygeplejersker, ligesom undervisning af studerende må påregnes
 • Du deltager aktivt i afsnittets udviklings- og kvalitetsarbejde. Nøgleordene for vores afdeling er innovation, faglighed og trivsel
   
Din profil
 • Ærlighed, direkte og åben kommunikation, høj faglighed, interesse i at arbejde med patienter, engagement og fleksibilitet beskriver dig som person.
 • Du er speciallæge i anæstesiologi med særlige kompetencer på det intensivmedicinske område
 • Du er engageret og indstillet på at videreuddanne dig
 • Du er interesseret i uddannelse og undervisning af yngre læger.
 • Du ønsker at profilere og videreudvikle afsnittet og bidrager aktivt til samarbejdet på Aalborg Universitetshospital, Thisted og med øvrige samarbejdspartnere
 • Du evner et godt og udbytterigt samarbejde mono- og tværfagligt og viser stor respekt for den enkelte
   
Vi tilbyder
 • et internationalt lægeteam med høj faglighed
 • et godt arbejdsklima
 • en fleksibel og familievenlig arbejdsplanlægning indenfor vores grundrul
 • mulighed for simulationstræning lokalt på hospitalet i Thisted samt på Aalborg Universitetshospital

Grundplanen og din fremtidige karriereplan udformes efter individuelle ønsker, så du har indflydelse på dit arbejdsliv. Mindst 10 dage om året kan du deltage i kurser eller kongresser. Der stilles kontor og IT-arbejdsplads til rådighed. MUS samtaler afholdes årligt.
 
Afsnittet understøtter karriereplanlægning med fx SSAI uddannelse og forskningsinteresser. Vi har været internationalt aktive med forskellige poster-præsentationer indenfor kvalitet og patientsikkerhed og opfordrer dig til at overtage selvstændige projekter.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Der henvises til Overenskomsten for underordnede læger indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger.
 
Krav til ansøgning
Ansøgningen skal udfyldes i henhold til de 7 lægeroller, og der vil blive indhentet referencer.

Nærmere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Hansjörg Selter, tlf. 40619125, h.selter@rn.dk

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 47