Jobbet "Specialeansvarlig overlæge til lungemedicinsk afsnit, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus - #Pladstildig" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Har du lyst til at prøve kræfter med ledelse og samtidigt et ønske om at få indflydelse på den faglige udvikling af dit speciale – så har vi stillingen til dig.

Ledelsesopgaven

Sammen med afdelingssygeplejersken udgør du den daglige ledelse af det lungemedicinske sengeafsnit og ambulatorium. Vi forventer at du sammen med afdelingssygeplejersken vil stå i spidsen for en udvikling, der sikrer patienterne effektive og sammenhængende patientforløb, og fortsat fokus på uddannelse og forskning. Afsnitsledelsen deltager aktivt i et tværfagligt lederforum i Medicinsk Afdeling.

Som specialeansvarlig overlæge skal du trives med de udfordringer der ligger i at fastholde et ledelsesmæssigt fokus på sundhedsfaglig kvalitet, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, personaleudvikling og udvikling af vores faglige profil i patientforløb inden for lungemedicin og allergologi.

Du vil i denne stilling få mulighed for at sætte både dine lederkompetencer og dine faglige kvalifikationer i spil i en afdeling med velkvalificerede og engagerede medarbejdere.

Der er gode muligheder for forskning.

Lungemedicinsk afsnit

Afsnittet består af et sengeafsnit, ambulatorium og skopifunktion.

Sengeafsnittet

Det lungemedicinske sengeafsnit har plads til 24 patienter, de fleste med primært lungemedicinske problemstillinger. Afsnittet råder endvidere op til seks NIV-pladser.

Opgaverne omfatter stuegang, planlægning og udredning af de enkelte patientforløb i samarbejde med det øvrige personale.

Skopiafsnittet

Bronkoskopier udføres i det nærliggende skopiafsnit.

Ambulatorium

Vi har et særligt fokus i Medicinsk Fælles Ambulatorium, som sikrer at patienten ”samme dag under samme tag” får mulighed for at møde læger fra forskellige medicinske specialer.

Det lungemedicinske/allergologiske ambulatorium er et velfungerende ambulatorium med aktuelt over 5000 patienter tilknyttet.

Opgaverne omfatter udredning, behandling og kontrol af henviste lungemedicinske og allergologiske patienter i tæt samarbejde med veluddannede lungesygeplejersker. Der findes (ud over apparatur til spirometri) løbebånd, body-box, NO-måler, samt mulighed for metacholinprovokation; ligesom der foretages hyposensibiliseringer, penicillinprovokationer og biologisk behandling af svær astma.

Der drives et omfattende KOL- og iltambulatorium, samt tilbydes KOL-rehabilitering. Afsnittet har regionsfunktion for tuberkulose i samarbejde med Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Lægestaben

Speciallægestaben er normeret til en specialeansvarlig overlæge og to overlæger med speciale i lungemedicin samt en til to læger i hoveduddannelse i lungemedicin og et antal reservelæger i introduktionsstillinger til det intern medicinske hovedområde.

Dine kvalifikationer

  • Overlægekvalificeret speciallæge i intern medicin/lungemedicin
  • Dynamisk, engageret og visionær
  • Har erfaring med ledelse og administrative opgaver
  • Er kreativ og udviklingsorienteret
  • Ved hjælp af klar kommunikation kan fastholde et godt samarbejde på tværs af faggrupper og sektorgrænser

Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus er i dag en af landets største. Vi varetager intern medicinske grenspecialer i lungemedicin/allergologi, medicinsk gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, kardiologi, geriatri, reumatologi og neurorehabilitering, og afdelingen råder over 165 sengepladser, samt en række specialespecifikke ambulatorier og dialyseafsnit.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er vagtfri.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Ancher Sørensen, 59 48 45 01.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.