Jobbet "Afdelings- eller overlæge til ambulatorie for gigt- og bindevævssygdomme, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 30, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Spændende stilling som speciallæge indenfor reumatologi på Slagelse Sygehus

Medicin 1 på Slagelse Sygehus søger en afdelings- eller overlæge til ambulatorie for gigt- og bindevævssygdomme (reumatologi), og stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller efter aftale.

 

Om reumatologisk ambulatorium
Reumatologisk ambulatorium varetager udredning og behandling af patienter med inflammatoriske led- og bindevævssygdomme, degenerative ledsygdomme, herunder akutte/subakutte rygsygdomme. Der er i afsnittet tilknyttet en fysioterapeutbemandet rygklinik. Ambulatoriet har åbent mandag til fredag.

 

Dine arbejdsopgaver
Ambulante funktioner samt konferencer og supervision sammen med reumatologisk ambulatoriums øvrige afdelings- og overlæger. Det forventes at du i lighed med de øvrige afdelings- og overlæger på afdelingen deltager i uddannelse af hoveduddannelseslæger mv.

 

Om dig

 • Du skal kunne arbejde tværfagligt
 • Du deltager aktivt i det daglige teamsamarbejde
 • Du kan arbejde selvstændigt
 • Du arbejder med at sikre det gode patientforløb
 • Du skal sætte faglig og organisatorisk kvalitet højt

 

Vi tilbyder

 • Tæt lægefaglig sparring inden for grenspecialerne
 • Godt lægefagligt miljø, både inden for reumatologi og inden for den interne medicin
 • Godt arbejds- og undervisningsmiljø
 • Velfungerende tværfagligt samarbejde
 • Engagerede kolleger
 • Kort kommunikationsvej til ledelsen
 • Et akutsygehus i kraftig vækst
 • En afdeling med stort udviklingspotentiale inden for intern medicin og grenspecialer
 • Mulighed for at præge udviklingen af det reumatologiske speciale
 • En stilling uden vagtforpligtigelse

 

Om Medicinsk Afdeling 1 
Medicinsk Afdeling 1, (lungemedicin, gastroenterologi og reumatologi) lægger vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af kommende kolleger, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar. Endvidere vægtes evnen til socialt at indgå i afdelingens lægeteam meget højt.

Afdelingen kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.

 

Kvalifikationer
For at komme i betragtning til stillingen skal du være speciallæge i intern medicin: Reumatologi.

Vi forventer, at du mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger.
Vi lægger vægt på, at du har evner samt interesse for at arbejde for Region Sjællands mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.

 

Løn- og Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og forhåndsaftale på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

 

Yderligere oplysninger og ansøgning
Har du lyst til at høre mere om stillingen og de muligheder som ligger i jobbet, så kontakt ledende overlæge Lene Marie Isaksen, 93 57 64 10, leisa@regionsjaelland.dk

Du kan læse mere om Slagelse Sygehus på www.regionsjaelland.dk

Bedømmelse vedrørende overlægestillinger er decentraliseret og Region Sjælland anvender en vurdering af de syv kompetencer (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundheds fremmer, akademiker og professionel) i den faglige bedømmelse

Ansøgeren bedes med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret til de syv kompetencer/lægeroller.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 26. november 2019

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave