Jobbet "Skulderkirurg søges til Center for Planlagt Ortopædkirurgi, Næstved Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Dit næste skridt
 

En stilling som overlæge eller afdelingslæge ved idrætssektionen ved Center for Planlagt Ortopædkirurgi i Næstved er ledig pr. 01.02.20

Vi søger en speciallæge i ortopædkirurgi med erfaring i skulderkirurgi og som selvstændigt kan udføre skulderkirurgi på hovedfunktionsniveau.  Vi foretrækker hvis du også har erfaring med knæartroskopi og meniskpatologi.

Med din hjælp vil vi sammen med sektionens øvrige læger, fysioterapeuter og sygeplejersker videreudvikle vores kerneopgave nemlig ”det gode patientforløb”.

Med dig på holdet vil idrætssektionen styrkes og en god læringskultur udbygges yderligere.  Oplæring af yngre kollegaer og kollegial sparring vægtes højt i afdelingen.

Om idrætssektionen– sektionen af 1 overlæger og 1 afdelingslæger, som har sin daglige gang i ambulatoriet og på operationsgangen begge mellem kl.800 og 1530. 

Stillingen er vagt- og weekend fri og der vil være mulighed for lange arbejdsdage med efterfølende kompensatorisk frihed.

Afdelingen har et forskningslektorat og der pågår en stigende forskningsaktivitet. Såfremt du er forskningsinteresseret kan der aftales delekeret tid til dette. 

Om ortopædkirurgisk afdeling – beliggende på to matrikler, Næstved og Slagelse.  Næstved rummer elektiv kirurgi indenfor idræt, hånd, fod og alloplastikkirurgi. Der udføres årligt cirka 2300 ambulante indgreb og 1600 alloplastikker.  Slagelse rummer akut og elektiv håndkirurgi samt traumatologien.

Vi vægter et højt tværfagligt samarbejde, både internt i afdelingen, men også på tværs af afdelingerne med det mål at skabe de bedste patientforløb.

Ønsker du at høre mere om vores afdeling eller har spørgsmål til stillingen i øvrigt, kan du kontakte Ledende overlæge Henrik Vilsner tlf. 2925 5995.

Bemærk at stillingen kun kan søges elektronisk ved tryk på søg job.

Ansøgning bedes indehold cv, med oplysning om cpr.nr. eksamensår, nuværende ansættelse evt. med referencer, tidligere ansættelse.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25.07.05.

Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelsen.

Løn- og ansættelsesforhold
Sker efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist torsdag den 21.11.19

Samtaler afholdes onsdag den 27.11.19 og indkaldes på mail.

 

Kontaktperson(er):

Navn: Henrik Vilsner
Stilling: Ledende overlæge
Email: hvl@regionsjaelland.dk
Mobile: 2925 5995

Navn: Kim Sperling
Stilling: Specialeansvarlig overlæge
Email: kpsp@regionsjaelland.dk
Mobile: 9357 1413
 

Mobile: 9357 1413

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave