Jobbet "Overlæge til Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

Har du lyst til at arbejde sammen med dedikerede og dygtige kolleger på Region Sjællands Universitetshospital?

Sjællands Universitetshospital, Køge, samler i 2024 de fleste højtspecialiserede funktioner i Region Sjælland og fungerer samtidig som akutsygehus med regional traumemodtagelse.

Vi udvider med et 3. vagtlag, og derfor har Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge en stilling som overenskomstansat overlæge ledig pr. 1. december eller snarest derefter. Stillingen er med vagtforpligtelse.

Du er team orienteret, udviklings- og forskningsinteresseret. Du forventes at deltage aktivt i afdelingens forskningsprojekter og undervisningsforpligtelser. Der er mulighed for i samarbejde med afdelingens forskningsenhed at forestå egne projekter. Brænder du for undervisning og uddannelse, vil du finde dig naturligt til rette her hos os.

Afdelingen prioriterer videreuddannelse højt, så der vil være mulighed for personlig og faglig udvikling.

Vi tilbyder

 • Samarbejde med dynamiske kolleger

 • Spændende opgaver og stimulerende miljø

 • Høj faglighed

 • Afdeling med høj og international forskningsaktivitet

 • Prioriteret uddannelse

 • Spændende vagter på ITA/operationsgang

 • Spændende hverdag

Du tilbyder

 • Bred klinisk erfaring inden for især intensiv terapi men også anæstesi

 • Forskningserfaring, ph.d. grad vil blive foretrukket

 • Erfaring med uddannelse, gerne inden for simulationsbaseret undervisning

 • At medvirke til en motiverende arbejdskultur på afdelingen

 • Gode samarbejds- og kommunikationsevner

 • Fagligt inspirerende og initiativrig

Om afdelingen

De anæstesiologiske afdelinger i Køge og Roskilde er i 2019 lagt sammen under én afdelingsledelse

Om afdelingen

Afdelingen yder ca. 13.000 anæstesier årligt indenfor ortopædkirurgi, parenkymkirurgi, tand-mund-kæbekirurgi og øre-næse-hals kirurgi og har en opvågningsafdeling med 18 pladser. Intensivafdelingen (niveau II) har ni sengepladser med ca. 450 indlæggelser per år. Der er desuden tilknyttet Tværfagligt smertecenter til afdelingen, som behandler både akutte og kroniske smerter.

Afdelingen har en Klinisk forskningsenhed, der ledes af en Professor i anæstesiologi med særligt fokus på perioperativ smertebehandling. Afdelingen har derudover en stor forskningsaktivitet inden for intensiv terapi.

Om hospitalet:

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2024, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.
 

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: www.regionsjaelland.dk/suh

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det anæstesiologiske speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum fem år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Speciallægerne indgår i afdelingens bagvagtslag. Vagterne er med tilstedeværelse og bemandes med én forvagt og 2 bagvagter. Der er delt vagt med almindeligt dagarbejde til enten kl. 15.24, 16.00, eller 18.00. Aften/nattevagter fra kl. 15.00-08.30.

Ansøgning

Ansøgningen bør tage udgangspunkt i de syv lægeroller. Ansøgning sendes via linket i annoncen.

Ansøgningsfrist

Fredag den 15. november kl. 12:00

Samtale i uge 48 efter aftale.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Billy Kristensen (bikri@regionsjaelland.dk), telefon: 47 32 63 01

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh