Jobbet "Tidsbegrænset stilling på 15 timer ugentligt som børnefaglig-projektmedarbejder i Center for Pårørende" er udløbet

Region Nordjylland

Center for Pårørende

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Psykiatrifonden, Psykiatrien i Region Nordjylland og Region Hovedstadens Psykiatri har indgået et samarbejde om at etablere og drive et nationalt kompetencecenter for børn og unge, der er pårørende til forældre med psykisk sygdom.
 
Center for Pårørende i Psykiatrien i Region Nordjylland søger pr. 1.januar 2020 en børnefaglig-projektmedarbejder i Center for Pårørendes aktiviteter i det nyoprettet nationale kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykisk lidelse.
 
Opgaver og ansvar
Center for Pårørende i Psykiatrien i Region Nordjylland er et center for samtale om psykiske lidelser, hvor personer der lever med en psykisk lidelse, der er bosat i Region Nordjylland, har mulighed for at invitere pårørende og støttende netværkspersoner med i et samtaleforløb. Dine kollegaer i Center for Pårørende varetager disse opgaver og funktioner, men du skal være indstillet på til tider at indgå i samtaleforløb og samtalegrupper i Center for Pårørende.
 
Din primær opgave vil være Center for Pårørendes kommende opgaver i det nationale kompetencecenter bl.a.:
 
 • Oprettelse af et ungepanel samt gennemførelse af fokusinterview om udfordringer ved at være ung pårørende
 • Bidrage til information om eksisterende redskaber, metoder og tilbud, der anvendes i praksis for at imødekomme børn og unges udfordringer indenfor området samt udarbejde anbefalinger vedrørende metoder og tilbud.
 • Bidrage til indsamling af nyeste viden fra forskning samt bidrage til indhold i nyhedsbreve.
 • Udvikle og teste spørgeinstrumenter, der muliggør effektmåling af gruppesamtaler med børn og unge som pårørende samt familiesamtaler
 • Bidrage til udvikling af en vidensportal/indsatspakke til fagpersoner, der er
  tæt på børn og unge med forældre med psykisk sygdom
 • Bidrage til udvikling af en vidensportal/indsatspakke til fagpersoner,
  der er tæt på forældre med psykisk sygdom
 • Udvikle et koncept for søskendegrupper til børn og unge med søskende med psykisk sygdom samt test af konceptet
 • Bidrage til temadage i samarbejde med KL vedrørende børn som pårørende samt udbredelse af kompetencecenterets opgaver/viden
 • Afvikling af webinars om relevante emner i relation til kompetencecenterets aktiviteter
 
Profil og kompetencer
Center for Pårørende søger en professionel og dedikeret børnefagligmedarbejder med:
 
 • Kendskab til psykiatri og erfaring med at arbejde med mennesker med en psykisk lidelse
 • Stor erfaring inden for det børnefaglige område – gerne med børn som pårørende
 • Har erfaring som børnegruppeleder
 • Efteruddannelse eller erfaring med systemisk og narrativ tilgang, teori og metode.
 • Arbejder selvstændigt og samarbejdsorienteret
 • Stærke sociale og menneskelige kompetencer
 • Erfaring med kommunal praksis
 • Erfaring med undervisning og formidling.
 • Gode evner i forhold til mundtlig og skriftlig kommunikation – og til at hjælpe med at omsætte viden til praksis
.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi søger en akademisk medarbejder, såsom psykolog eller professionsuddannet med relevant akademisk overbygning.
 
Praktiske oplysninger
Stillingen er en tidsbegrænset projektstilling på 15 timer ugentligt i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2022. Arbejdstiden vil være i tidsrummet 8.00-15.30, men der kan dog være nogle enkelte arrangementer i eftermiddags- og aftentimerne. Arbejdstiden aftales med daglig leder Jan Sandberg.
 
Løn – og ansættelsesvilkår i forhold til gældende overenskomst.
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte den daglige leder af Center for Pårørende Jan Sandberg på tlf. 30 53 42 08 eller 97 64 37 89.
 
Du kan læse mere om Psykiatrien i Region Nordjylland på www. psykiatri.rn.dk og om Center for Pårørende på www.psykiatri.rn.dk/Information-og-raadgivning/Center-for-Paaroerende.
 
Samtaler forventes afholdt: 28. november 2019.