Jobbet "Psykolog til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Er du psykolog og vil du udfordres fagligt?

 

Dagafsnit for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup søger 2 psykologer (32-37 timer ugentligt). Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt dog senest d. 1. januar 2020.

Da to af vores dygtige psykologer, har valgt at søge nye udfordringer, er muligheden her nu, for at arbejde i et spændende og udviklende speciale. Her værner vi om den gode behandling, det gode arbejdsmiljø og respekten for hinandens faglighed.

Dagafsnittet er et specialiseret tilbud, der behandler voksne patienter med alvorlig spiseforstyrrelse ofte med komorbiditet. Vi modtager patienter fra hele Region Hovedstaden. Dagafsnittet samarbejder tæt med forskningsenheden.

Overordnet arbejdes der med normalisering af vægt og spisemønster, forebyggelse og behandling af somatiske komplikationer, behandling af psykiatrisk komorbiditet, terapi/støtte til indsigt i de tanker, følelser og adfærd, som ligger til grund for spiseforstyrrelsen, samt motivation for behandling. Behandlingen bygger på elementer fra kognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi.

Som psykolog i afsnittet, skal du varetage forskellige opgaver. Det terapeutiske arbejde med den enkelte patient fylder mest. Derfor skal du have lyst til de langvarige og ofte krævende samtale-forløb med denne patientgruppe.

Arbejdsopgaverne omfatter derudover blandt andet:

 • Indledende vurderinger og behandlingsplaner
 • Pårørendesamarbejde
 • Gruppeterapi (DAT)
 • Et ugentligt måltid med patienterne
 • At sikre kvalitet og medvirke til at udvikle afsnittet i forhold til gode, sammenhængende patientforløb
 • Medvirke til at patientbehandlingen i afsnittet er i overensstemmelse med afsnittets og Region Hovedstadens Psykiatris krav, mål, visioner og værdier
 • Deltagelse i tværfaglige møder med og uden patienter

Vi tilbyder:

 • Et engageret tværfagligt team med høj faglighed og godt humør.
 • Et selvstændigt, krævende og givende arbejde
 • Relevant specialeoplæring og sparring.
 • Supervision & undervisning.
 • Stor indflydelse på forbedringsarbejdet og udvikling af afsnittet.

Vi ønsker en ansøger med følgende kvalifikationer: 

 • Cand.Psych. med autorisation og gerne specialist.
 • Erfaring med behandling af spiseforstyrrelser.
 • Uddannelse og erfaring med kognitiv terapi, gerne DAT.
 • Evnen til at agere og holde hoved koldt i akutte situationer.
 • Et helhedssyn omkring patienten både somatisk og psykiatrisk
 • Engagement, ro og tydelighed både verbalt og non-verbalt
 • Gode samarbejdsevner og selvstændighed  

Vi søger en psykolog, som ikke nødvendigvis har alle ovenstående kompetencer, men erfaring med specialet vil blive prioriteret højt.        

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Afsnitsleder, Anne Jøker Hansen på telefonnummer 38 64 60 47

Chefpsykolog, Juno Calmer på telefonnummer 38 64 51 00

Ansættelsesvilkår

Stillingen er til besættelse pr 1.januar 2020 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er torsdag d. 14. november 2019 kl. 10.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 18 eller tirsdag d. 19. november 2019.

 

Ansøgning, CV og relevante eksamensdokumenter bedes sendt via nedenstående link.