Jobbet "Bioanalytiker til forskningsafsnit, Sektion for Molekylærgenetisk Diagnostik, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Vi søger en bioanalytiker i 37 timer pr. uge til forsknings- og udviklingsopgaver i Sektion for Molekylærgenetisk Diagnostik, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Blegdamsvej. Stillingen er til besættelse per 1. februar 2020 eller snarest derefter. Opgaverne varetages i samarbejde med afsnittets akademiske personale.

Om forskningsområdet og Sektion for Molekylærgenetisk Diagnostik

Forskningsmæssigt beskæftiger vi os med molekylærgenetisk epidemiologi, dvs. arvelighed af store befolkningssygdomme. Vi arbejder med nogle af verdens største og bedst karakteriserede befolkningsundersøgelser (indsamlet DNA på >140.000 danskere), og har de sidste 20 år publiceret forskning på højeste internationale niveau. Genomisk forskning er i rivende udvikling, og vi står med unikke muligheder på grund af de velkarakteriserede befolkningsundersøgelser og danske sygdomsregistre. Vi er specielt interesserede i hjertekarsygdomme og andre folkesygdomme som diabetes, leversygdom og demens. I den diagnostiske del af sektionen udfører vi molekylærgenetiske undersøgelser for arvelige hjertesygdomme. Forskning, udvikling og diagnostik er således tæt forbundet.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne er alsidige og vil omfatte opsætning af nye molekylærgenetiske metoder, samt udvikling og opsætning af specifikke proteinanalyser. Metoderne omfatter bl.a. DNA- og RNA- oprensning fra blod og væv, PCR, Next Generation Sequencing, Sanger sekventering, arraybaserede multiplex SNP analyser, samt enkelt SNP analyser.

Vi tilbyder

  • Et selvstændigt job i et levende og entusiastisk internationalt forskningsmiljø.

 Vi forventer, at du

  • Er bioanalytiker.
  • Har erfaring med molekylærgenetiske teknikker.
  • Er systematisk og har sans for deltaljer.
  • Er udadvendt, positiv, har gode samarbejdsevner samt et godt overblik.
  • Er god til at arbejde selvstændigt og i teams.
  • Er fleksibel, ansvarsbevidst og i besiddelse af et godt humør.

 Generelt om Klinisk Biokemisk afdeling

Vi er en stor afdeling med mange erfarne og højtspecialiserede bioanalytikere og akademikere. Afdelingen beskæftiger ca. 250 medarbejdere, der arbejder struktureret og sætter pris på gensidig tillid og respekt. Afdelingen har fokus på at skabe en arbejdsplads med spændende og afvekslende arbejdsopgaver, hvor kompetenceudvikling er central.

I Klinisk Biokemisk Afdeling er vores centrale værdigrundlag en professionel tilgang til arbejdet med patienten i centrum. Vores kerneværdier er tillid, respekt og ansvar. Vi møder alle vores samarbejdspartnere med tillid og respekt for vores forskellige kompetencer og bidrager til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø i afdelingen. Vi er fleksible og udviser respekt over for patienternes behov. Vi tager selvstændigt ansvar, i et tværfagligt samarbejde, for at løse alle vores opgaver på kompetent vis med høj faglighed og omhu og medvirker til at udvikle vores fag.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er ledig fra d. 1. februar 2020 eller snarest derefter.  Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet.

Ansættelsesprocedure
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor, overlæge, dr.med., Anne Tybjærg-Hansen, tlf.nr. 3545 4159 eller mobil nr. 2621 0858. Ansøgningsfristen er fredag d. 6. december 2019. Vi forventer at samtaler afholdes i uge 2, 2020.

Ansøgning vedlægges eksamenspapirer (studentereksamen eller tilsvarende, og eksamens-/uddannelsesbevis incl. karakterblad for grunduddannelsen), curriculum vitae, samt eventuelle referencer. Ansøgninger, hvor kopi af eksamensbeviser ikke er vedlagt, vil ikke komme i betragtning.