Jobbet "Radiografer til Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Diagnostisk Center

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
Vi søger nye kollegaer i radiografgruppen i Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Stillingerne er ledige til besættelse snarest muligt eller senest pr. 1. februar 2020.
 
Der er tale om basisstillinger, 37 timer pr. uge i skiftende vagter. 1 af stillingerne er med MR som primært fokusområde. 
 
Om dig
  • Du har autorisation som radiograf
  • Du trives i et fleksibelt miljø med en uformel omgangstone og er god til at tilpasse dig forandringer
  • Du er positiv og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
  • Du har lyst til vagter i både dagtid (kl. 07.30-15), aftentid (ca.1 gang pr. uge) og weekend/nattetid (ca. 1 gang hver 3. uge)
  • Der er i høj grad mulighed for at tage hensyn til individuelle ønsker til vagtplanlægning – vi bruger ønskeplan i MinTid.
  • Du har lyst til at arbejde et sted, hvor udvikling og kvalitet er i højsædet
  • Du har lyst til at arbejde tæt sammen med de øvrige specialer i Diagnostisk Center.
  • Du har lyst til at engagere dig i uddannelsen af radiografstuderende
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.
 
Om os
Røntgen og Skanning er en del af Diagnostisk Center som blev etableret 1. april 2011 ved en fusion med Medicinsk Afdeling.
 
Røntgen og Skanning er organiseret omkring fire modaliteter; Konventionel Radiologi, Ultralydsskanning, CT-skanning og MR-skanning, som hver har en koordinerende specialist, der sikrer den daglige produktion. Afdelingen er fuldt digitaliseret og papirløs, og vi udfører ca. 100.000 undersøgelser årligt. Afdelingen er uddannelsessted for radiografstuderende på alle semestre.

Røntgen og Skanning råder over 4 DR-rum, 1 udefoto, 3 Ultralydsstuer, 3 MR-skannere og 3 CT-skannere, hvoraf en er placeret på Hammel Neurocenter.
 
Vi kan tilbyde en stilling på en dynamisk afdeling, hvor kvalitet, kreativitet, samarbejde, selvstændighed og god stemning blandt kolleger er i højsædet. Vi arbejder meget med teamdannelse på tværs af faggrupper med deltagelse af både interne og eksterne samarbejdspartnere – hele tiden med fokus på at optimere og kvalitetssikre patientforløbene.
Diagnostisk Center har siden oktober 2013 været anerkendt som Universitetsklinik.
 
Vi ser os selv som en attraktiv arbejdsplads, hvor der ses muligheder frem for forhindringer. Et sted hvor der er mulighed for udvikling og hvor alle medarbejdere tager del i at skabe en spændende positiv hverdag.
 
Om hospitalsenheden
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsradiograf Christine Houman Nyrup chrinyru@rm.dk eller radiografernes tillidsrepræsentant Christina Thisted-Høeg chrithis@rm.dk

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest onsdag den 21.november 2019 til midnat.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag i uge 48.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.