Jobbet "Ergoterapeuter med Neuro-faglig viden og interesse søges til Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Vi tilbyder en fast stilling samt et barselsvikariat på 8 mdr.. Begge stillinger er på 37 timer og ledig til besættelse den 01.01.20.

 

Om klinikken:  

Vi er en selvstændig klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering, med 22 sengepladser, heraf 4 pladser til børn. Klinikken modtager patienter fra hele Østdanmark, Grønland og Færøerne med svær erhvervet hjerneskade. Klinikken hører til Rigshospitalet, men er indtil 2022 fysisk placeret på Hvidovre Hospital. Klinikledelsen består af ledende terapeut og klinikchef.  

Til klinikken er tilknyttet egen forskningsenhed samt ambulatorium.  

 

Vi arbejder med intensiv rehabilitering i patientrelaterede teams efter principperne om interprofessionelt samarbejde og læring (IPLS).   

Som klinik med højt specialiseret funktion arbejder vi målrettet med udvikling og forskning, og vi har ambitiøse mål om et højt fagligt niveau. Der arbejdes løbende med implementering af den nyeste udvikling samt nyeste evidens indenfor neurorehabilitering.  

 

Ergoterapeutgruppen består af en afdelingsergoterapeut, en udviklingsergoterapeut og 15 ergoterapeuter. Som ergoterapeuter tager vi udgangspunkt i den Canadiske referenceramme, med fokus på muliggørelse af patientens betydningsfulde aktiviteter.  

Undersøgelse og behandling i dagligdagsaktiviteter foregår individuelt og i grupper, med udgangspunkt i Affolter Modellen, Bobath konceptet og Facial Oral Tract Therapy (F.O.T.T.), suppleret med eks. Neurodynamik og LIN. Integreret i den ergoterapeutiske undersøgelse og behandling anvendes  AMPS, Armeo (armrobot) samt Fíberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES).  

 

Klinikken gennemfører i øjeblikket forskning bl.a. indenfor F.O.T.T. / dysfagi området, og der ønskes på sigt også at iværksætte udviklingsprojekter indenfor det ergoterapeutiske aktivitetsområde.   

 

Vi tilbyder:  

  • En spændende og udfordrende arbejdsdag blandt positive og engagerede kolleger
  • Grundig introduktion, løbende undervisning og faglig supervision.  
  • Et udviklende fagligt miljø
  • Åben dialog mellem kollega og ledelse.   
  • Tæt interprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i fælles værdigrundlag  

 

Vi ønsker:  

  • At du er fleksibel, ansvarsbevidst og kan reflektere over egen praksis
  • Erfaring inden for det neurologiske speciale, gerne med kurser inden for Affolter-modellen, Bobath-konceptet og Facial Oral tract Therapy (F.O.T.T.)  
  • Gerne AMPS-kalibrering  
  • At du kan skabe god kontakt til patienter og deres pårørende   
  • Du er motiveret til at indgå i tæt interprofessionelt samarbejde  

 

Løn - og ansættelsesvilkår: efter gældende overenskomst.   

I stillingen indgår senvagter (10.45-18.15) ca. 1 gang ugentlig samt weekendvagter (7.45-14.15) hver 5 uge.

 

Ansøgningsfrist 22.11.19 inden kl. 08.00

Ansættelsessamtaler: 25.11.19.  

Yderligere oplysninger hos: Afd. Ergoterapeut Karin Rosendal   

Tlf: 38 62 36 11  Mail:karin.rosendal.nielsen@regionh.dk  

 

Ansøgning vedlagt CV og eksamensbevis sendes til link i stillingsopslag.