Jobbet "Læger med psykiatrierfaring søges til Vikarservice Region Nordjylland" er udløbet

Region Nordjylland

Vikarservice Region Nordjylland

Hobrovej 42A, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Vikarservice Region Nordjylland søger  lægevikarer hurtigst muligt til dækning af vagter i Psykiatri Nord i Brønderslev og Frederikshavn. Der er ikke tale om fast ansættelse.

Arbejdsopgaverne som lægevikar i Psykiatri Nord
  • Modtagelse af akutte patienter
  • Undersøgelse og journalskrivning
  • Forefaldende vagtarbejde – herunder også anvendelse af tvang
Arbejdstid
  • Som udgangspunkt primært dækning af døgnvagter (tilstedeværelsesvagter) med mødetid kl. 8.00 – 8.30 efterfølgende dag
Vi kan tilbyde
  • Mulighed for introduktion og evt. følgevagt inden opstart
  • Tilstedeværende læge i dagtid samt telefonisk tilgængelig læge i bagvagt resten af døgnet
  • Samarbejde med veluddannet og erfarent personale
  • Tilbud om supervision efter vagt
  • Godt uddannelsesmiljø
Oprettelse og booking som lægevikar
Du kan blive tilknyttet som lægevikar ved at sende en mail til Vikarservice RN, vikarservice@rn.dk. som orienterer dig om oprettelse i vikarsystemet. Der indhentes straffeattest og reference inden aktivering som lægevikar.

Løn og vilkår
Som lægevikar tilknyttet Vikarservice Region Nordjylland vil du blive omfattet af den gældende forhåndsaftale om honorering af tjenester / vagter for lægevikarer på region Nordjyllands hospitaler. Der ydes godtgørelse for evt. rejseudgifter.
Hvis du har spørgsmål til opgaver og kvalifikationer, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge i Psykiatri Nord, Jens Holmskov, jho@rn.dk
Vedr. spørgsmål i forhold til oprettelse som vikar er du velkommen til at kontakte leder af Vikarservice Bitten Gøtzsche, bitgo@rn.dk   eller 97 66 13 47
 
Du kan læse mere om Vikarservice her: http://www.rn.dk/genveje/karriere/vikarservice