Jobbet "IT-bioanalytiker til Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenhed Midt, Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En 37 timers vagtfri stilling som IT-bioanalytiker ved Hospitalsenhed Midt, Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Om afdelingen
Blodprøver og Biokemi er en døgnbemandet serviceafdeling der omfatter biokemiske og blodtypeserologiske laboratoriespecialer samt blodbank og dækker funktioner på regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter. Afdelingen betjener ud over hospitalerne de praktiserende læger, institutioner og plejehjem i hospitalsenhedens optageområde.
 
Afdelingen beskæftiger ca. 150 medarbejdere fordelt på forskellige stillingskategorier og udfører samlet omkring 7.5 mio. analyser årligt.
 
Afdelingen inspiceres af DANAK og Styrelsen for patientsikkerhed og er akkrediteret efter SD/EN ISO 15189 og 22870.
 
Som afdeling løser vi vores fælles opgaver i en spændende og udfordrende hverdag i et godt og trygt miljø, hvor vi prioriterer faglig kvalitet højt.
 
Se mere om afdelingen på hjemmesiden her
 
For at komme i betragtning til stillingen er det et krav, at der i ansøgningen angives autorisations ID. Desuden skal det angives, hvilke IT-kompetencer der besiddes.
 
Om stillingen
Vi ønsker en medarbejder med erfaring indenfor sundhedsfaglig IT, som kan indgå i afdelingens IT-gruppe. En medarbejder, der formår at tænke i helheder, og som kan indgå centralt i de mange forskelligartede opgaver, der er. Det er nødvendigt, at man er god til at bevare overblikket og roen, og at man kan håndtere forstyrrelser i arbejdet.

Ved ansættelse kan der forventes arbejdsopgaver indenfor bl.a. dataudtræk, databehandling, datakommunikation samt systemvedligehold.

Eksempler på, hvad opgaverne som IT-bioanalytiker kan være:
 • Systemvedligehold af bl.a. laboratorieinformationssystemet LABKA II
 • Fejlfinding og support på afdelingens laboratorieinformationssystemer og øvrige IT-løsninger
 • Kvalificering, godkendelse, opsætning og implementering af IT-løsninger
 • Dataudtræk, databehandling og statistik
 • Indgå i fagligt samarbejde med andre ansatte omkring IT-opgaver
 • Deltage i interne og eksterne møder
 • Udarbejde og vedligeholde instrukser og retningslinjer
 • Medvirke ved kvalitetssikring af afdelingens ydelser
 • Servicere afdelingens medarbejdere med IT og hardware udfordringer for daglig drift
Vi søger en medarbejder, som:
 • Er uddannet bioanalytiker og har et solidt fagligt fundament
 • Har praktisk erfaring med analyseudstyr og forståelse for datakommunikation mellem IT-løsninger
 • Er serviceminded og ansvarsfuld
 • Er åben og fleksibel ift. at uddanne sig til/påtage sig særlige opgaver/funktioner
 • Er omhyggelig og kvalitetsbevidst, også når det går stærkt
 • Evner at planlægge, organisere og prioritere egne opgaver, således at akutte opgaver bliver løst samtidig med, at øvrige opgaver bliver båret i mål
 • Har gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt
 • Er bevidst om egne begrænsninger og er opsøgende på viden for at løse opgaverne
 • Besidder humoristisk sans
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og omfang en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Blodprøver og Biokemi, Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende bioanalytiker      Torben Hansen               tlf. 24 94 35 44
IT-bioanalytiker              Hanne Pedersen             tlf. 78 41 81 45

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring, herunder også dokumentation for IT-kompetencer i form af uddannelse, kurser og erhvervserfaring, skal være os i hænde senest den 19. november 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 48, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.