Jobbet "Ortopædkirurgisk fysioterapeut søges til Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Fysio- og Ergoterapi Afsnit 4 har en stilling som fysioterapeut ledig fra 1. januar 2020 til 31. december 2021. Stillingen er på 35 timer/uge samt vagtbærende med vagt hver sjette weekend.

Afsnit 4 er et af 5 afsnit i Fysio- og Ergoterapi på Aarhus Universitetshospital. Vi er 18 fysioterapeuter, 10 ergoterapeuter og en social- og sundhedsassistent. Vi behandler patienter fra flere ortopædkirurgiske specialer, traume, rekonstruktion, hånd, skulder- og albue, idræt og fod- og ankel. Endvidere har vi patientbehandling på medicinsk sengeafsnit, Diabetes- og hormonsygdomme og på akut sengeafsnit, Skadestuen og akut dagklinik.

Vi har organiseret os i fire team, som har tilknytning til hver sine specialer. Stillingen er ledig i "Team 4 akut", som består af seks fysioterapeuter og en social- og sundhedsassistent, der har ansvaret for behandling af patienter på ortopædkirurgisk sengeafsnit, skadestue, akut dagklinik, traumeklinik og for anlæggelse af korsetter og halskraver til patienter med columnafrakturer. Derudover er der i teamet to fysioterapeuter, der arbejder med patienter, som har ortopædkirurgiske og medicinske fod- og ankelskader.

Den ledige stilling vil have sin primære funktion i traumeklinikken og som afløser på ortopædkirurgisk sengeafsnit. I traumeklinikken behandles patienter, der efter en ortopædkirurgisk operation har behov for en ambulant postoperativ kontrol. Den fysioterapeutfaglige opgave kan være anlæggelse af bandager, gangtræning, instruktion og vejledning i bl.a. bevæge- og styrketræning samt udarbejdelse af genoptræningsplan. Der er patienter, som udelukkende kommer til en fysioterapeutfaglig kontrol, men der er også patienter, som skal ses af læge og eller sygeplejerske samme dag.

Opgaven på ortopædkirurgisk sengeafsnit vil være behandling af patienter fra traume- infektion- og rekonstruktionssektoren. Det drejer sig primært om mobilisering, træning, instruktion og vejledning samt udarbejdelse af genoptræningsplaner. Det er ofte meget korte patientforløb, og pga. sengekapaciteten er der stort fokus på hurtig udskrivelse.

For at skabe så høj grad af fleksibilitet i teamet som muligt, vil du gradvist blive oplært i de øvrige funktioner, som varetages af teamet, bl.a. opgaver i skadestue, akut dagklinik og anlæggelse af korsetter og halskraver.

Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Den største viden – den bedste behandling”. I Fysio- og Ergoterapi understøtter vi bl.a. denne vision med vores forskningsstrategi og med ansættelse af en professor og to lektorer, der er ansvarlige for den forskning, som udgår fra vores afdeling. Ligeledes understøttes visionen af afdelingens strategi for kompetenceudvikling med årlige MUS samtaler og drøftelser af behov for kompetenceudvikling.  

Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel ergoterapeut- som fysioterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.

Vi kan tilbyde
 • en dynamisk arbejdsplads i stadig udvikling
 • et højt fagligt niveau
 • fokus på et godt arbejdsmiljø
 • erfarne og engagerede kolleger, der brænder for specialerne
 • mulighed for faglig og personlig udvikling, herunder grundig oplæring

Dine kompetencer
 • har erfaring fra hospitalsverdenen og specifik klinisk erfaring med behandling af ortopædkirurgiske patienter
 • vil gå aktivt ind i og tage ansvar for den faglige udvikling i traumeklinikken
 • kan arbejde tværfagligt og bidrage med de fysioterapeutfaglige kompetencer til det samlede patientforløb
 • trives med korte patientforløb
 • erfaring med dokumentation i elektronisk patientjournal og gerne erfaring med klinisk logistik
 • effektiv og præcis i kommunikation, både skriftligt og mundtligt
 • engageret, selvstændig og fleksibel
 • handlekraftig, i stand til at prioritere og i besiddelse af et godt overblik i en travl hverdag
 • bidrager til at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø med humor, imødekommenhed og engagement

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Karen Hahn på 7845 6750 eller 2362 2347.

Ansøgningen fremsendes elektronisk. Vedhæft udførligt CV og eksamensbevis.

Ansøgningsfrist er den 20. november 2019. Ansættelsessamtaler afholdes d. 26. november 2019. Vi håber, at stillingen har vakt din interesse og ser frem til at læse din ansøgning.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.