Jobbet "En fast sygeplejerskestilling og to barselsvikariater (sygeplejerske/jordemoder) på svangre/barselsafsnittet i Thisted" er udløbet

Region Nordjylland

Afd. for Gynækologi, Graviditet og Fødsel, Thisted

Højtoftevej 2, 7700 Thisted

Dit næste skridt

 
Vi har følgende stillinger ledige på svangre/barselsgangen i Thisted: 
En fast sygeplejerskestilling 37 timer/uge til besættelse 1. januar 2020.
Et barselsvikariat 37 timer/uge fra 1. december 2019 eller snarest derefter til 15. april 2020.
Et barselsvikariat 37 timer/uge fra 15. december 2019 eller snarest derefter til 31. oktober 2020.  
Der vil være skiftende vagter af 8,25 timers varighed og weekendarbejde.
 
Fødegang og svangre/barselsafdelingen ligger som en samlet afdeling med fælles kontor og personalestue. Sygeplejersker og jordemødre arbejder tæt sammen omkring de indlagte og sikrer den bedste start for de nyfødte og deres familier.
Vi lægger vægt på tryghed og nærhed for vore brugere. Alle gravide, fødende og barslende skal føle sig velkommen i afdelingen.
Vi varetager desuden omsorg for gynækologiske patienter, f.eks. patienter som har brug for indlæggelse efter benigne operationer.
 
Svangre/barselsafsnittet har 8 sengepladser/familiestuer og en gynækologisk seng.
Arbejdet består i pleje og behandling af ambulante og indlagte barselsfamilier, såvel normale som patologiske forløb.
Pleje af nyfødte børn fra gestationsalder 35+0.
Gynækologiske patienter efter benigne indgreb forekommer.


Vi søger en kollega der:
  • Har erfaring fra et svangre/barselsafsnit
  • Har kendskab til det gynækologiske speciale
  • Har interesse for funktionen som uddannelsesansvarlig
  • Er ansvarsbevidst og selvstændig
  • Har et godt overblik og kan prioritere sine opgaver
  • Kan bidrage til et godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder:
  • En afvekslende hverdag med et veludbygget tværfagligt samarbejde og en god stemning
     
Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst og forhåndsaftaler.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.

For flere oplysninger kontakt chefjordemoder og afsnitsleder for obstetrisk afdeling:
Majken S. M. Jensen, mobil 60933723.

Hospitalet er røgfrit.  Afdelingen arbejder efter WHO´s principper for spædbarnsvenligt sygehus.