Jobbet "Fysioterapeut søges til projektstilling i Fysio- og Ergoterapi, afsnit 4, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En projektstilling som fysioterapeut er ledig til besættelse fra 1. januar 2020 til 31. december 2021.

I et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Aarhus og Ortopædkirurgisk afdeling, sektor for fod- og ankelkirurgi, iværksættes fra 1. januar 2020 et foreløbigt to-årigt projekt. Projektets formål er at yde et udvidet udrednings- og behandlingsforløb til patienter med diabetiske senkomplikationer i fod- og ankel. Herunder at reducere helingstid og nedsætte risiko for recidiv og komplikationer for patienter med diabetiske fodsår og charcotfod. Den ledige stilling bliver en del af en større tværfaglig indsats til patientgruppen, idet der også er bevilget sygepleje- og fodterapeuttimer samt lægeressourcer til projektet.

Stillingen er på 18 timer ugentligt, og arbejdstiden vil ligge fra 09.30 til 15.30 tre dage om ugen. Vi har i afsnit 4 en fysioterapeut, som er ansat til at varetage opgaver i fod- ankelsektoren. Du vil sammen med denne fysioterapeut skulle igangsætte og varetage opgaverne i projektet. Vores fysioterapeut har stor erfaring på området og vil blive din nærmeste kollega og sparringspartner.

Arbejdet vil omfatte pedografisk undersøgelse og analyse, individuel instruktion og vejledning i træningsprogram samt udarbejdelse af genoptræningsplan. Du vil gradvist blive oplært i de ortopædkirurgiske funktioner, som er præ- og postoperative kontroller, bandagetilpasning  og mobilisering, træning og hjælpemiddeltilpasning af indlagte patienter i fod- ankelsektoren. Derudover vil du sammen med to kolleger skulle varetage ambulant holdtræning to gange ugentligt af ortopædkirurgiske patienter, som har gennemgået en såkaldt rekonstruktionsoperation.

Vi kan tilbyde
 • oplæring og tæt sparring med erfarne, kompetente og ambitiøse kolleger
 • ansættelse i et projekt, som vil forbedre det samlede tværfaglige tilbud til patientgruppen
 • en dynamisk og omskiftelig hverdag med korte patientforløb
 • et godt fagligt udviklingsmiljø
 • en personalegruppe som trives, og som kommer hinanden ved

Vi ønsker os en fysioterapeut, der
 • har lyst til at arbejde i og udvikle en ny projektstilling
 • kan anvende testudstyr og vurdere data, samt transformere disse til praksis
 • har lyst til og evner at tilgå faglitteratur
 • er praktisk anlagt ifht anlæggelse og tilretning af bandager
 • har erfaring med tæt tværfagligt samarbejde, og som både kan sige til og fra
 • evner at have flere funktioner og en bred vifte af samarbejdspartnere
 • reflekterer konstruktivt, og som er udviklingsorienteret

Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Den største viden – den bedste behandling”. I Fysio- og Ergoterapi understøtter vi bl.a. denne vision med vores forskningsstrategi og med ansættelse af en professor og to lektorer, der er ansvarlige for den forskning, som udgår fra vores afdeling. Ligeledes understøttes visionen af afdelingens strategi for kompetenceudvikling med årlige MUS samtaler og drøftelser af behov for kompetenceudvikling.  

Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel ergoterapeut- som fysioterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Karen Hahn på 7845 6750 eller 2362 2347.

Ansøgningen fremsendes elektronisk. Vedhæft CV og eksamensbevis.

Ansøgningsfrist er d. 20. november 2019. Ansættelsessamtaler afholdes d. 26.november 2019. Vi håber, at stillingen har vakt din interesse og ser frem til at læse din ansøgning.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.