Jobbet "Overlæge/afdelingslæge i anæstesiologi ved Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Bedøvelse og Operation

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ved afdelingen for Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital, er en stilling som overlæge/afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest herefter.

Stillingen er primært placeret med arbejdsopgaver ved de plastik- og brystkirurgiske operationsområder OP-Øst-2 og OP-Nord-1.

Baggrund
I forbindelse med den gennemførte samling på Aarhus Universitetshospital i Skejby er anæstesiologien og de operative områder omstruktureret, hvormed operationspersonalet organisatorisk er fusioneret med anæstesipersonalet. Driftsansvaret for de operative forløb er entydigt placeret hos anæstesiologien, men ledes i praksis i et tæt samarbejde med de forskellige kirurgiske specialer.

Pr. 1. april 2018 er der tidligere sket en omstrukturering af alle hospitalets hidtidige anæstesiologiske områder, inklusiv dagkirurgien, og afdelingen "Bedøvelse og Operation" er etableret til at varetage alle anæstesirelaterede opgaver på AUH med fælles reference til én samlet afdelingsledelse. I den forbindelse er hele intensivområdet ligeledes blevet samlet i en selvstændig afdeling benævnt "Intensiv".

Om Bedøvelse og Operation
Bedøvelse og Operation fremstår som en stor og kompleks afdeling med cirka 1100
ansatte. Afdelingen er funktionelt opdelt i 17 afsnit, som hver er ledet af en lokal
funktionsledelse bestående af en afdelingssygeplejerske og en afsnitsansvarlig
overlæge.

Om stillingen
Funktionen for denne stilling vil primært være knyttet til de præ-, per- og postoperative anæstesiologiske opgaver inden for det plastik- og brystkirurgiske område. Spændvidden på de lægefaglige anæstesiopgaver knyttet til dette område er bred fra mindre overfladiske indgreb til mikrokirurgiske kirurgia major med multiteam funktion med øre-næse-hals læger, ortopædkirurger, kæbekirurger og plastikkirurger.

Pr 1. februar 2020 udvider vi til 4-5 daglige OP-lejer på ØST-2, når de brystkirurgiske patienter flyttes fra dagkirurgisk afsnit. Desuden udvides i starten af 2020 den mikrokirurgiske aktivitet til 3 ugentlige lejer på NORD-1. Spændvidden på de lægefaglige anæstesiopgaver knyttet til disse to områder er stor fra mindre overfladiske indgreb under dagkirurgiske forhold til heldags mikrokirurgiske kirurgia major med multiteam funktion med bla øre-næse-hals læger, ortopædkirurger, kæbekirurger og plastikkirurger.

Vi bedøver ASA1-4  patienter, hovedparten elektive, fra 18 år til 100 + år. Afsnittet har både lands- og landsdelfunktion indenfor vores portefølje.

Vi søger en speciallæge, der har mod på og lyst til at håndtere en bred vifte af anæstesiologiske procedurer og de ofte fagligt komplekse udfordringer, der knytter sig til ovennævnte patientgrupper. Kort sagt søger vi en fagligt nysgerrig kollega, der vil være med til at forme det nye Aarhus Universitetshospital og en meget stor og ny afdeling, der fortsat er under etablering både organisatorisk og fagligt.

Læs mere om Stillings- og funktionsbeskrivelsen her

Vi efterspørger følgende kompetencer
  • du er speciallæge i anæstesi.
  • du er fagligt kompetent og har kendskab til teamsamarbejdet under håndteringen af akutte medicinske og kirurgiske tilstande
  • du har gode evner for samarbejde og kommunikation og arbejdsom
  • du udviser handlekraft og har gerne let adgang til humor
  • du har viljen til at deltage i kvalitetsudvikling og/eller forskningsprojekter
  • du har erfaring med undervisning
  • du er villig til at påtage dig faglige opgaver uden for eget operationsafsnit.
  • du har gerne gode kompetencer inden for ultralydsvejledt blokanlæggelse, da vi dagligt anlægger både almindelig perifere nerveblokader samt facielle nerveblokader. Afsnittet råder over 2 moderne ultralydsscannere
  • du har gerne erfaring med håndtering af vanskelige luftveje. Afsnitet benytter sig af både C-MAC og McGrath videolaryngoskop, samt AMBU fiberoptisk system

Tidligere erfaring med anæstesi til det plastik- og brystkirurgiske område inklusiv mikrokirurgi er ikke et krav, idet relevant oplæring tilbydes  ad hoc.

Vi kan tilbyde en kompleks og spændende ny afdeling og et godt samarbejdsklima med vægt på høj faglig standard og fokus på fortsat udvikling af patientforløbene, både hvad angår anæstesi, smertebehandling og kirurgisk metode. Ligeledes er vi midt i et udviklingsprojekt omkring vores Perioperative funktioner.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller/kompetenceområder. Skemaet, som skal udfyldes af ansøger, kan hentes her. Skemaet bedes sendt i Word-format.

Der kan aftales vagtfrihed til den aktuelle stilling efter ønske, men ansøgeren kan også tilbydes vagtfunktion ved OP-NORD, som foruden akut plastikkirurgi omfatter akut øre-næse-hals kirurgi, ortopædkirugi, neurokirurgi, kæbekirurgi, samt tilkald til skadestue/traumecenter. Dette vil foregå som tilstedeværelsesvagt.

Der må udover ovenstående påregnes dagtjeneste til kl. 21 flere gange om måneden i forbindelse med afvikling af de mikrokirurgiske operationer. Disse vil blive afviklet i tæt samarbejde med kollegaerne fra NORD 1.

For nærmere oplysninger om stillingen, kontakt ledende overlæge Karsten Brøgger Hindsholm, på kahind@rm.dk eller på 2271 1800, eller funktionsleder Jacob Koefoed Nielsen på jackoe@rm.dk eller 2134 4323.

Ansøgningsfristen er den 22. november 2019. Ansættelsessamtaler afholdes den 26. november 2019.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil
medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.