Jobbet "Overlæge til Det Multidisciplinære Intensiv Terapiafsnit, Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Overenskomstansat overlæge til Det Multidisciplinære Intensive Terapiafsnit, Odense Universitetshospital

 

Vil du være med til at videreudvikle og sætte dit præg på landets største intensivafdeling?

Vil du være en del af en velfungerende kollegial lægegruppe og en dynamisk afdeling?

Vil du medvirke til forskning, kvalitetsarbejde og undervisning?

 

Vi søger 1-2 overenskomstansatte overlæger med vagtforpligtigelse – til besættelse pr. 1. april 2020 eller efter aftale.

 

Om Det Multidisciplinære Intensive Afsnit:

 • 27 behandlingspladser, heraf 6 til børn. Opdelt i fire afsnit; ITA1, ITA2, ITA3 og BRITA (børneintensiv) 
 • Mere end 2000 indlæggelser årligt 
 • 24 speciallæger, heraf 10 overlæger og 1 professor (tre af overlægerne er funktionsdriftsledere) 
 • Overlæger i børnesektionen har tilkaldevagt hele døgnet 
 • Samarbejde med samtlige specialer på OUH. Behandling af neurokirurgiske og thoraxkirurgiske/karkirurgiske patienter varetages på selvstændige intensivafsnit 
 • Vagten dækkes af to speciallæger og en hoveduddannelseslæge, alle i tilstedeværelsesvagt. Desuden er der en overlæge der varetager tjeneste i tidsrummet kl. 7.45-22.00 på hverdage
   

Om stillingen:

 • Overlægerne i afsnittet er ansvarlige over for den ledende overlæge mht. lægefaglig ledelse og refererer direkte til afdelingsledelsen 
 • Overlæger og afdelingssygeplejersker indgår i driften af intensivområdet samt medvirker til at:
  • fremme afdelingens forskning og udvikling
  • opfylde afdelingens undervisnings- og uddannelsesforpligtelser
  • fremme kvalitets udvikling og – sikring (herunder patientsikkerhed) 
 • Overlægerne indgår i tilstedeværelsesvagt samt i dag tid weekender/helligdage i intensivområdet

 
Kvalifikationer:

Stillingerne ønskes besat med speciallæger i anæstesiologi med dokumenteret bred erfaring indenfor intensiv terapi efter endt speciallægeuddannelse.

Særlige fagkompetencer/interesseområder vil indgå i vurderingen.

Dokumenteret erfaring med kvalitetsudvikling, forskning eller undervisning vægtes højt.

Ledelsesmæssigt skal ansøger kunne prioritere og fordele opgaver, have evne for krise- og konfliktløsning, være udviklingsorienteret samt besidde gode samarbejdsevner.


Arbejdssted:

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitets- og kvalitetsniveau og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med mere end 120 læger.
 

Faglig bedømmelse:

Den faglige bedømmelse af ansøger vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 lægeroller:

 • Medicinsk ekspert
 • Kommunikator
 • Samarbejder
 • Organisator/Leder/Administrator
 • Sundhedsfremmer
 • Akademiker
 • Professionel

Ansøger bedes derfor i ansøgningen forholde sig konkret til de 7 kompetencer/roller.


Funktions- og stillingsbeskrivelse kan hentes her

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i Regionen.

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).

Ansøgning sendes elektronisk via link på denne side og stiles til:
Ledende overlæge Jens Schierbeck

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Ledende overlæge Jens Schierbeck
Tlf. 6541 1723

Overlæge Helle Asboe Jørgensen
Tlf. 6541 5715

Overlæge Thomas Strøm
Tlf. 6541 5719
 

Samtaler vil finde sted:

Onsdag den 18. december 2019 fra kl. 13.00.