Jobbet "Fast stilling som ergoterapeut inden for akut apopleksi søges ved Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En af vores ergoterapeuter flytter fra Aarhus, og vi har derfor en fast stilling som ergoterapeut ledigt til besættelse pr. 1. januar 2020. Stillingen er på 35-37 timer i Afsnit 5 i Fysio – og Ergoterapi.

På Stroke sengeafsnit arbejder vi primært i den akutte fase og har en gennemsnitlig indlæggelsestid på to-tre døgn samt en dagklinik.

Arbejdsopgaverne på sengeafsnittet vil være
 • undersøgelse, vurdering og behandling af akutte apopleksipatienter, med henblik på hurtig stillingtagen til rehabiliteringsbehov for den enkelte patient i samarbejde med det tværfaglige rehabiliteringsteam
 • dokumentation samt udarbejdelse af genoptræningsplaner

Du bliver en del af Afsnit 5, som består af ni ergoterapeuter og 15 fysioterapeuter. Terapeuterne er opdelt i team og dækker specialerne stroke, almen neurologi og hjerne-ryg kirurgi samt et blandet intensivt afsnit. Som ansat i Afsnit 5 er man primært tilknyttet et af de nævnte specialer. Du skal derfor ved behov være indstillet på også at varetage opgaver inden for de øvrige specialer i Afsnit 5.

Vi tilbyder
 • en afvekslende og travl arbejdsplads i stadig udvikling og forandring
 • et højt fagligt niveau og et godt fagligt udviklingsmiljø samt engagerede og erfarne kolleger, hvor der er mulighed for løbende sparring
 • et godt mono- og tværfagligt arbejdsmiljø, som er præget af en god omgangstone, og du vil naturligvis blive introduceret til området

Vi søger en ergoterapeut, der
 • har erfaring inden for akut apopleksi, neurorehabilitering  eller fra akut medicinsk afsnit
 • har erfaring med undersøgelse af dysfagi / FOTT
 • har lyst til og trives med korte patientforløb, hvor det især varierer meget fra dag til dag og i løbet af dagen, hvor der samtidig kan være mange patienter
 • er omstillingsparat og fleksibel
 • evner at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med personalet i den kliniske afdeling
 • har gode kommunikationsevner såvel skriftligt som mundtligt
 • kan arbejde selvstændigt, hurtigt kan skabe sig et overblik samt planlægge, prioritere og håndtere en travl hverdag
 • er proaktiv, udviklingsorienteret, kan tage initiativ og medansvar for udvikling i eget fagområde, og har du en kandidat- eller tilsvarende uddannelse, vil der være gode muligheder for at kunne bringe disse kompetencer i spil
 • kan bidrage til at fastholde gruppens gode arbejdsmiljø og sociale liv med humor, åbenhed og fleksibilitet

Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Den største viden - den bedste behandling”. I Fysio- og Ergoterapi understøtter vi denne vision med vores strategi for faglig udvikling. Vi har således i afdelingen en forsknings- og udviklingsenhed, og i Afsnit 5 har vi ansat en udviklingsterapeut. Det betyder, at der er en tæt relation mellem det kliniske arbejde og udviklingsarbejdet, og der er en forventning om, at du har lyst til at bidrage til dette samarbejde. Vi er endvidere uddannelsessted for ergoterapeut – og fysioterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.

Arbejdstiden ligger i øjeblikket inden for tidsrummet 07.00 – 15.30.  Weekendvagt er for nuværende ca. hver femte weekend.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger kan du få ved at henvende dig til ledende terapeut Kirsten Kiil-Nielsen på 2478 6030 (direkte) eller på 7845 6770.

Ansøgningen fremsendes elektronisk. Vedhæft CV og eksamensbevis.

Ansøgningsfrist er torsdag den 21. november 2019, og samtaler forventes afholdt onsdag den 27. november, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.