Jobbet "Overlæge til intensivt afsnit 270Ø på Psykiatrisk Center København, afdeling Frederiksberg" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg

Dit næste skridt

Er du interesseret i intensiv psykiatrisk behandling? Og har du lyst til at være en del af et godt, yngre speciallægehold, der varetager de tre intensive afsnit på Frederiksberg matriklen på Psykiatrisk Center København (PCK)? Så kunne afsnit 270Ø være noget for dig! 

Afsnit 270Ø har, som de to øvrige intensive afsnit, plads til 12 patienter med enestue. Patienterne visiteres fra PCK´s akutafdeling på Bispebjerg matriklen. Personalet er en tværfaglig sammensat personalegruppe, vi har både erfarne samt nyuddannede sygeplejersker samt fuldtidsansat recovery mentor.  

Afdelingssygeplejersken er ansat i februar 2019 og har solid klinisk erfaring. Der er netop ansat ny klinisk sygepleje specialist, og der arbejdes intensivt med at sikre den kliniske kvalitet. Der vil være god mulighed for en ambitiøs speciallæge for at præge afsnittets faglige udvikling.

Afsnittet har fokus på gode patientforløb, relationer, brugerinddragelse, og på recoveryorienteret tilgang. 

Andre igangværende indsatsområder

  • Implementering af Safewards
  • Nedbringelse af tvang
  • Pårørendesamarbejde og patienttilfredshed
  • Fysisk aktivitet med patienterne, hvor en del af personalet er blevet uddannet som aktivitetskonsulenter
  • Sanseintegration
  • Fremskudt kommunal indsats med Frederiksberg Kommune

Der er fokus på trivsel i afsnittet og der har været fine Trivsel Op rapporter i 2019. Der er ligeledes en velfungerende lægegruppe, med en lang tradition for at tage hånd om arbejdsmiljø og samarbejde. 

Kvalifikationer

Vi ønsker en speciallæge med bred klinisk erfaring og gerne med særlig interesse for den akutte psykiatri. Du skal være fagligt ambitiøs og have lyst til at arbejde med forebyggelse af tvang og inddragelse af patienter og pårørende. Vi forventer, at du har gode samarbejdskompetencer, både i forhold til med-leder, personale på afsnit og den dygtige og solide lægegruppe, du bliver en del af.

Du må meget gerne have forskningserfaring. Hvis det ikke er tilfældet, og du har interesse i at komme i gang med forskning, er der mange muligheder for dette på PCK. 

Frederiksberg matriklen på PCK

Frederiksberg-matriklen (FRH) er en del af Psykiatrisk Center København (PCK), der har ca. 1300 ansatte og behandler patienter fra Københavnerområderne Østerbro, Indre By, Nordvest, Nørrebro, Frederiksberg og Vanløse. PCK omfatter udover Frederiksberg matriklen 3 hospitalsafdelinger på Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet og Gentofte Hospital samt på 9 ambulante matrikler. Indenfor en årrække vil sengematriklerne blive samlet i nyt og topmoderne byggeri på Bispebjerg matriklen.

FRH-matriklen har udover de 3 intensive sengeafsnit et åbent psykose afsnit og to åbne affektive afsnit. Ved årsskiftet udflyttes PCK´s ældrepsykiatriske afsnit til FRH-matriklen og i starten af 2022 følger to åbne afsnit fra Rigshospitals matriklen, som led i den gradvise udflytning til nyt byggeri. FRH-matriklen forventes af være den sidste af PCK´s fire sengematrikler, der udflyttes.

Vi har et godt lægeteam og et godt samarbejde i lægegruppen. En del læger ansat på Psykiatrisk Ambulatorium Frederiksberg, Nimbusparken og Psykoterapeutisk Klinik FRH har vagtfunktion på matriklen. Lægerne fra disse funktioner deltager i lægemøder og der er lang tradition for tæt samarbejde mellem stationære og ambulante afsnit. 

Vi har et omfattende undervisningsprogram på matriklen og derudover er man velkommen til at deltage i mange andre undervisningstilbud på PCK. 

Overlæger på FRH har forskudt dagtjeneste som Speciallæge-I-Front (SIF) i Psykiatrisk Akutmodtagelse ca. 12-14 x årligt eller bagvagt på FRH-matriklen. Der er mulighed for ekstraindtjening ved en frivillig vagtordning tilknyttet vores enhed på Gentofte Hospital, med tilstedeværelsesvagt og status af bibeskæftigelse.

Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København på www.psykiatri-regionh.dk

Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst. 

Søg gerne yderligere oplysninger ved henvendelse til klinikchef Jeanett Bauer: jeanett.oesterby.bauer@regionh.dk eller på tlf. nr.: 2293 1513

Ansøgning

Ved ansøgning om ansættelse vil bedømmelse af din ansøgning ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetence områder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden. Du bedes udarbejde ansøgningen i henhold til disse. 

Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer.

Ansøgningsfristen er fredag d. 29. november 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt kort efter. Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med dig. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning via linket nedenfor.