Jobbet "Sygeplejersker til specialuddannelse i intensiv sygepleje" er udløbet

Region Midtjylland

Anæstesiologisk, Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Er du sygeplejerske med minimum 2 års klinisk erfaring, faglige ambitioner og lyst til at
gå i gang med en specialuddannelse, så har vi brug for nye kolleger fra 1. januar
2020 på Intensiv Terapi Afsnittet i Herning.

Faglig og organisatorisk profil
Intensiv Terapi Afsnit er en del af Anæstesiologisk Afdeling. En stor afdeling med
forskellige specialiserede afsnit som har det fælles mål, at den faglige kvalitet og
samarbejdet om kerneopgaven skal være i top.

 I 2020 forventes indflytning i et stort Intensiv Terapi Afsnit i det nye hospital i Gødstrup. Vi er i fuld gang med at planlægge og forberede den kommende flytte- og fusionsproces. Vi har således allerede et tæt og målrettet samarbejde med ITA Holstebro.

 Intensiv Terapi Afsnit, ITA, er et velindrettet afsnit med 8 veludstyrede stuer til de intensive patienter. Derudover råder vi over et opvågningsafsnit med 10 pladser, hvor vi dagligt modtager 20-30opvågningspatienter fra hospitalets kirurgiske specialer. Vi modtager således patienter fra alle hospitalets specialer og har et tæt tværfagligt samarbejde med alle, som er involveret i de enkelte patientforløb. I afsnittet arbejder vi med tildelt patientpleje og tilstræber kontinuitet og høj kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient.

Vi lægger vægt på en uformel tone, hvor samarbejde og erfaringsudveksling mellem
kolleger og samarbejdspartnere er udgangspunktet for, at vi samlet kan levere en høj
faglig standard.

Intensiv afsnittet kendetegnes ved en høj samlet kompetenceprofil, en positiv og
anerkendende tilgang og et stort engagement i konstant at følge den faglige udvikling i
specialet. Vi vil være blandt de bedste, også på uddannelsesområdet. Vi tilstræber et
arbejds- og læringsmiljø, som er kendetegnet ved åbenhed, dialog og anerkendelse. Et
miljø, hvor både fagligheden og de sociale kompetencer vægtes højt.

Personprofil
Vi forventer, at du:
l Har relevant klinisk erfaring og lyst til at indgå i et 2–årigt uddannelsesforløb
l Har fokus på at skabe kontakt til patienter og pårørende
l Tager ansvar for egen faglig uddannelse og udvikling
l Har flair for teknik
l Er åben, nysgerrig og refleksiv
Har lyst og evner til et bredt samarbejde i et felt, der til stadighed udfordrer evner
og vilje til udvikling

l
Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på
www.vest.rm.dk eller ved at kontakte afdelingssygeplejerske Dorthe Goul på tlf.78 43
9289.

Uddannelsesordning, kursusbeskrivelse m.m. kan findes på
http//www.rm.plan2learn.dk

Ansættelse fra 1. januar 2020 Ansættelsen er som udgangspunkt 2-årig svarende til
specialuddannelsens varighed. Der er gode muligheder for fast ansættelse efter
Specialuddannelsen. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning
og dit CV.

Ansættelsessamtaler vil finde sted den 28.11.19.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job