Jobbet "Sygeplejerske til Urinvejskirurgisk Klinik, Regionshospitalet Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Urinvejskirurgisk Klinik

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Da endnu en af vores dygtige sygeplejersker snart skal på barsel, søger vi en ny kollega i et vikariat på 34 timer/uge pr 1. februar 2020 eller efter aftale.
 
Urinvejskirurgisk Klinik er et dynamisk afsnit med høj aktivitet, mange forskelligartede udfordringer og komplekse sygeplejefaglige opgaver. I klinikken kommer patienter, der er under udredning eller i behandling for både benigne og maligne sygdomme i urinvejene.

Vores hverdag er opbygget omkring en speciallægelinje, en reservelægelinje og to sygeplejelinjer. Vi har bl.a to specialuddannede sygeplejersker, der selvstændigt udfører cystoskopier, samt to sygeplejersker, der giver opvarmet kemo i blæren (HIVEC).

Urinvejskirurgisk Klinik består af syv sygeplejersker, to sekretærer samt fire serviceassistenter, der roterer mellem flere afsnit. Endvidere er vi uddannelsesafsnit for sygeplejestuderende, som er tilknyttet en klinisk vejleder.

Klinikken har åbent i dagtid på hverdage, og arbejdstiden afvikles mellem kl 07.30 - 16.00.
 
Vi ønsker en kollega, der:
- som minimum har erfaring fra ambulatorie/klinik eller urinvejskirurgi     
- mestrer en omskiftelig hverdag med mange patientkontakter samt evner at arbejde selvstændigt
- har interesse for det gode sammenhængende patientforløb
- evner at kommunikere og medinddrage patienter og pårørende ud fra deres forudsætninger
- kan se udfordringer i og forslag til udvikling af sygeplejen i afsnittet
- har flair for at betjene teknisk udstyr
- bidrager med overskud og en positiv tilgang
- er fleksibel og har fokus på konstruktiv dialog
- optræder som en god kollega og bidrager til et godt arbejdsfællesskab
 
Urinvejskirurgisk Klinik kan bl.a. tilbyde:
- et ansvarsfuldt, udfordrende og afvekslende job
- introduktion og oplæring med udgangspunkt i dine faglige kvalifikationer
- et højt sygeplejefagligt niveau
- engagerede og dedikerede kollegaer, der reflekterer over den sygeplejepraksis, vi yder
- fokus på teamsamarbejdet, som har indflydelse på såvel trivsel samt det gode patientforløb
- indflydelse på arbejds- og ferieplan.
 
 
Ønsker du at vide mere om afsnittet eller stillingen, så kontakt gerne afdelingssygeplejerske Iben Troilsgaard på telefon 78422051 eller mail ibentroi@rm.dk.
 
Ansøgningsfrist søndag d. 24. november 2019.
Samtaler forventes afholdt i uge 49.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Der skal gøres opmærksom på, at som forudsætning for ansættelse vil der indhentes referencer,  samt tilfredsstillende autorisationsbevis og børneattest.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.